Skip to content

JAVNA RASPRAVA O IZMENAMA KODEKSA NOVINARA SRBIJE

DOBRODOŠLI NA STRANU KAMPANJE “JAVNA RASPRAVA O IZMENAMA KODEKSA NOVINARA SRBIJE”

 

 

 

 


RASPRAVA TRAJE DO 7. MAJA 2024. GODINE

PREDLOGE ŠALJITE NA ADRESU: [email protected],  SA NASLOVOM: “Javna rasprava”

Kodeks novinara Srbije, kojeg svaki profesionalni novinar ima obavezu da se pridržava, UNS i NUNS usvojili su još 2006, a dopunjen je 2013. godine. U međuvremenu, nove tehnologije i razvoj Intereneta uneli su promene u način novinarskog rada i otvorili i nove etičke dileme.

Takođe, i Savet za štampu, čija Komisija za žalbe već 13 godina odlučuje o žalbama zbog kršenja Kodeksa, na osnovu svog iskustva i monitoringa rada medija, zaključio je da bi neke odredbe Kodeksa trebalo izmeniti, precizirati ili pojasniti.

Zbog toga smo, u saradnji sa svojim osnivačima (UNS, NUNS, Asocijacija medija i Lokal pres) pripremili predlog izmena Kodeksa, u čiji tekst su, između ostalog, unete odredbe koje se odnose na upotrebu veštačke inteligencije, moderiranje komentara, pravo na zaborav, ali i precizirane odredbe koje se odnose na privatnost i dostojanstvo ljudi o kojima se piše, odnos prema izvorima…

Ovaj dokument je objavljen na internet stranici Saveta za štampu i u toku je javna rasprava, tokom koje novinari, medijski profesionalci i svi zainteresovani mogu da ponude svoje viđenje dokumenta i predlože njegove izmene.

Pročitajte:

PREDLOG IZMENA KODEKSA NOVINARA (2024)

Pročitajte još:

KODEKS NOVINARA  (2006, 2013)

Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju

Predstavljanja predloga izmena Kodeksa novinara Srbije (Video)

Uporedite naš Kodeks sa 55 kodeksa iz 40 zemalja https://www.presscouncils.eu/ethical-codes-database/codes/

Novinari poštuju Kodeks