Skip to content

Ko je prekršio Kodeks u poslednjih 12 meseci

Mediji koji su pekršili Kodeks novinara u poslednjih 12 meseci 

Mediji koji prihvataju nadležnost Saveta za štampu imaju obavezu da objave odluku Komisije za žalbe da su prekršili Kodeks. Medijima koji nadležnost ne prihvataju se izriče javna opomena, koju nisu u obavezi da objave.

April 2024.

Alo.rs – doneta odluka da je prekršen Kodeks, portal je odluku objavio

Alo – donete dve odluke da je prekršen Kodeks, list je obe odluke objavio

Kurir – donete dve odluke da je prekršen Kodeks, list je obe odluke objavio

Kurir.rs – donete dve odluke da je prekršen Kodeks, portal je obe odluke objavio

Blic.rs – doneta odluka da je prekršen Kodeks – portal je nije objavio

Blic – doneta odluka da je prekršen Kodeks – list je nije objavio

Informer.rs – izrečena javna opomena

Informer – izrečena javna opomena

Republika.rs – izrečena javna opomena

Srpski telegraf – izrečena javna opomena

K1 info – izrečena javna opomena

Telegraf.rs – doneta odluka da je prekršen Kodeks, portal je odluku objavio

Mart 2024.

Portal Alo.rs – doneta oduka da je prekršen Kodeks, portal je odluku objavio

Alo – doneta odluka da je prekršen Kodeks, list je odluku objavio

Februar 2024.

Portal RTV Vranje – izrečene tri javne opomene

Portal Vranjska plus televizije – izrečene tri javne opomene

Januar 2024.

Kurir.rs – doneta odluka da je prekršen Kodeks, portal je odluku objavio

Večerenje novosti – doneta odluka da je prekršen Kodeks, list je odluku objavio

Dnevnik – doneta odluka da je prekršen Kodeks, list je odluku objavio

Blic – doneta odluka da je prekršen Kodeks, odluka nije objavljena

Kurir/Kurir.rs – doneta odluka da je prekršen Kodeks, odluka je objavljena i u novinama i na portalu

Portal RTV Vranje – izrečena javna opomena, opomena je objavljena

Portal Vranjske plus televizije – izrečena javna opomena, opomena je objavljena

Portal Nova.rs – izrečena javna opomena

Decembar 2023.

Alo – doneta odluka da je prekršen Kodeks, list je odluku objavio

Novembar 2023.

Media portal – izrečena javna opomena

Alo.rs – doneta odluka da je prekršen Kodeks, portal je odluku objavio

Oktobar 2023.

Nova – izrečena javna opomena

Alo.rs  doneta odluka da je prekršen Kodeks – portal je nije objavio

Avgust 2023.

GM Press – izrečena javna opomena

Objektiv.rs – izrečena javna opomena

Hypetv – izrečena javna opomena

Jul 2023. 

Direktno.rs – doneta odluka da je prekršen Kodeks, portal je odluku objavio

OK radio.rs – izrečena javna opomena

Republika.rs – izrečena javna opomena

Pink.rs – izrečena javna opomena

Informer.rs – izrečena javna opomena

Novosti.rs – doneta odluke da je prekršen Kodeks, portal je odluku objavio

Jun 2023.

Večernje novosti – doneta odluka da je prekršen Kodeks – list je odluku objavio

Alo – doneta odluka da je prekršen Kodeks – list je odluku objavio

Kurir – doneta odluka da je prekršen Kodeks – list je odluku objavio

Nova.rs – izrečene dve javne opomene

Starčevačke novine – izrečena javna opomena

Blic.rs – donete dve odluke da je prekršen Kodeks – portal ih nije objavio

Informer – izrečene tri javne opomene

Maj 2023.

Kurir/Kurir.rs – doneta odlukaa da je prekršen Kodeks, odluka je objavljena

Nova.rs – izrečena javna opomena

Informer/Informer.rs – izrečena javna opomena

Sremske vesti – izrečena javna opomena