Skip to content

Ko je prekršio Kodeks u poslednjih 12 meseci

Mediji koji su pekršili Kodeks novinara u poslednjih 12 meseci 

Mediji koji prihvataju nadležnost Saveta za štampu imaju obavezu da objave odluku Komisije za žalbe da su prekršili Kodeks. Medijima koji nadležnost ne prihvataju se izriče javna opomena, koju nisu u obavezi da objave.

Avgust 2023.

GM Press – izrečena javna opomena

Objektiv.rs – izrečena javna opomena

Hypetv – izrečena javna opomena

Jul 2023. 

Direktno.rs – doneta odluka da je prekršen Kodeks, portal je odluku objavio

OK radio.rs – izrečena javna opomena

Republika.rs – izrečena javna opomena

Pink.rs – izrečena javna opomena

Informer.rs – izrečena javna opomena

Novosti.rs – doneta odluke da je prekršen Kodeks, portal je odluku objavio

Jun 2023.

Večernje novosti – doneta odluka da je prekršen Kodeks – list je odluku objavio

Alo – doneta odluka da je prekršen Kodeks – list je odluku objavio

Kurir – doneta odluka da je prekršen Kodeks – list je odluku objavio

Nova.rs – izrečene dve javne opomene

Starčevačke novine – izrečena javna opomena

Blic.rs – donete dve odluke da je prekršen Kodeks – portal ih nije objavio

Informer – izrečene tri javne opomene

Maj 2023.

Kurir/Kurir.rs – doneta odlukaa da je prekršen Kodeks, odluka je objavljena

Nova.rs – izrečena javna opomena

Informer/Informer.rs – izrečena javna opomena

Sremske vesti – izrečena javna opomena

April 2023.

Direktno.rs – doneta odluka da je prekršen Kodeks, portal je odluku objavio

Rešetka.rs – izrečena javna opomena

Mart 2023.

Jugmedia – doneta odluka da je prekršen Kodeks – portal je odluku objavio

Rešetka – izrečena javna opomena

Blic/Blic.rs – doneta odluka da je prekršen Kodeks, odluka nije objavljena

Februar 2023.

Jugpress – doneta odluka da je prekršen Kodeks, portal je odluku objavio

Januar 2023.

1.Glas zapadne Srbije – izrečene dve javne opomene

2. Informer.rs – izrečena javna opomena

3.Media portal – izrečena javna opomena

4.PP Media – izrečena javna opomena

5.Zlatar info – izrečena javna opomena

6.Srpski telegraf – izrečena javna opomena

Decembar 2022.

Pećinačke novine – izrečena javna opomena

Glas zapadne Srbije – izrečena javna opomena

Srspki telegraf – izrečene dve javne opomene

Republika.rs– izrečene dve javne opomene

Novembar 2022.

Informer.rs – izrečene dve javne opomene

Oktobar 2022.

Informer – izrečena javna opomena

Glas javnosti – izrečena javna opomena

Blic.rs – doneta odluka da je prekršen Kodeks – portal je nije objavio

Septembar 2022.

Blic.rs – doneta odluka da je prekršen Kodeks – portal je nije objavio