Skip to content

Шта можемо да урадимо за Вас

Савет има Комисију за жалбе која одлучује о Вашим жалбама на текстове, фотографије и друге садржаје штампаних медија, њихових веб-сајтова, интернет портала и новинских агенција. Комисија је ту да Вам помогне и њене услуге су бесплатне. На одлуку ћете чекати најдуже 45 дана од када примимо жалбу.


Јавите нам се уколико верујете да сте оштећени писањем медија.


КО ИМА ПРАВО ДА ПОДНЕСЕ ЖАЛБУ?

 • Сваки појединац, организација или институција, који су директно погођени објављеним садржајем на који се жале. Уколико подносите приговор у нечије име, морате обезбедити писану сагласност те особе.
 • Жалбу у име малолетног детета могу поднети родитељи или старатељи детета или неко трећи уз писану сагласност родитеља, односно старатеља.
 • Уколико објављени садржај повређује права одрђене групе људи, жалбу може поднети организација која се бави заштитом људских права.
 • Сваки члан Комисије за жалбе.


НА КОЈЕ САДРЖАЈЕ СЕ МОЖЕТЕ ЖАЛИТИ:

 • На текстове и фотографије објављене у дневној и периодичној штампи, на њиховим веб-сајтовима, као и на информативним порталима и новинским агенцијама.
 • На писма  или коментаре читалаца.


ВАЖНО ЈЕ ДА ЗНАТЕ:

 • Жалбе се подносе због повреде Кодекса новинара, због тога Вам саветујемо да пре него што поднесете жалбу погледате кодекс. Уколико Вам је потребна помоћ, слободно нам се обратите.
 • Прихватамо само жалбе оних који су директно повређени објављеним текстом или фотографијом или жалбе које су поднете уз њихову писмену сагласност.
 • Не прихватамо жалбе које се односе на садржаје штампаних медија од чијег је објављивања прошло више од три месеца. Жалбе на садржаје онлајн медија могу се поднети све док су ти садржаји доступни јавности.
 • Жалбе морају бити потписане, поднете у писаном облику или послате електронском поштом.
 • Можете предложити да медиј на који се жалите објави Ваш одговор, исправку, да Вам се извини или да се на неки други начин договорите. Покушаћемо да посредовањемдођемо до решења.


У НАШОЈ НАДЛЕЖНОСТИ НИСУ:

 • Примедбе на телевизијске и радио програме (за електронске медије је надлежно Регулаторно тело за електронске медије).
 • Примедбе на рекламе и друге маркетиншке садржаје.
 • Примедбе на садржаје које сматрате „неукусним” или непристојним.
 • Примедбе на садржаје књига.