Skip to content

Прихватање надлежности Савета

 

Медији који нису чланови Асоцијације медија и Локал преса, а који имају намеру да прихвате пуну надлежност Савета, подносе захтев Управном одбору Савета. Захтев подноси овлашћено лице оснивача медија.

Издања штампаних медија на свим платформама, информативни портали и новинске агенције морају кумулативно испуњавати следеће услове да би могли да поднесу захтев:

морају имати импресум
– морају имати редакцију од најмање три члана и одговорног уредника

О захтевима одлучује Управни одбор Савета за штампу.

Можете користити и следећи образац

 

Савет за штампу
Краљице Наталије 28
11000 Београд

[email protected]

 

 

Изјављујем да ­­­­­­­_________________________ прихвата пуну надлежност Савета за штампу.

                                     (ИМЕ МЕДИЈА)

Медиј има импресум, редакцију од најмање три члана и одговорног уредника.

 

Импресум можете видети на адреси ­­­­­­­­­­­ __________________________

 

Датум, место _______________________

Овлашћени подносилац захтева

име и потпис