Skip to content

Прихватање надлежности Савета

Медији који нису чланови Асоцијације медија и Локал преса, а који имају намеру да прихвате пуну надлежност Савета, подносе захтев. Захтев подноси овлашћено лице оснивача медија.

Издања штампаних медија на свим платформама, информативни портали и новинске агенције морају кумулативно испуњавати следеће услове да би могли да поднесу захтев:

–      морају имати импресум

–       морају имати одговорног уредника

Уколико медиј не испуњава ове услове, што утврђује генерални секретар, захтев се одбацује.

Можете користити И следећи образац

 

Савет за штампу
Краљице Наталије 28
11000 Београд

 

Изјављујем да   ­­­­­­­_________________________    прихвата пуну надлежност Савета за штампу.

 (ИМЕ МЕДИЈА)

Медиј има импресум и одговорног уредника.

 

Импресум можете видети на адреси ­­­­­­­­­­­ __________________________