Skip to content

Одлучивање о жалби

Ако утврдимо да је предмет Ваше жалбе у нашој надлежности, да није прошло више од три месеца од објављивања спорног садржаја, као и да је жалбу поднела особа која је лично погођена објављивањем, покренућемо поступак и то тако што ћемо прво о Вашој жалби обавестити главног и одговорног уредника и затражити од њега да провери да ли је могуће да се спор реши ван комисије, објављивањем извињења или демантија.

На одговор ћемо чекати седам дана. Уколико буде потребно, на овај одговор и Ви можете одговорити у року од седам дана.

Све одлуке о томе да ли је прекршен Кодекс новинара доноси Комисија за жалбе, чији рад је доступан јавности.

Ако Комисија за жалбе одлучи да је дошло до повреде новинарског кодекса, медиј који је објавио спорни садржај мора да објави одлуку комисије. У случају да комисија закључи да повреде није било, медиј није дужан да то објави.

У случају да је реч о медију који није прихватио надлежност Савета за штампу (списак медија који су то прихватили наћи ћете на нашем веб-сајту), комисија ће изрећи јавну опомену.

ВАЖНО ЈЕ ДА ЗНАТЕ:

Комисија ће разматрати само доказе који су доступни и једној и другој страни у спору.

Свака одлука о жалби биће објављена на нашем веб сајту.

Чак и када Комисија не одлучи у Вашу корист, Ваша жалба и одлука Комисије биће достављене уреднику медија на чији садржај сте поднели жалбу.

Све одлуке о томе да ли је прекршен Кодекс новинара доноси Комисија за жалбе.