Skip to content
Close

O nama

 

Pravila o privatnosti

Savet za štampu je napravio aplikaciju „Savet za štampu” kao besplatnu aplikaciju koja je namenjena za korišćenje.

Ova stranica služi da obavesti posetioce o načinu na koji prikupljamo, koristimo i objavljujemo lične podatke korisnika naših usluga.

Prikupljanje i korišćenje informacija

Savet za štampu ne prikuplja nikakve podatke o svojim korisnicima, ali aplikacija koristi usluge trećih lica koje mogu prikupljati informacije koje služe za identifikaciju korisnika.

 

O nama

Savet za štampu je nezavisno, samoregulatorno telo koje okuplja izdavače, vlasnike štampanih i onlajn medija i profesionalne novinare. Osnovan je da bi pratio poštovanje Kodeksa novinara Srbije u štampanim i onlajn medijima i rešavao žalbe pojedinaca i institucija na sadržaje štampanih medija. U nadležnosti Saveta je i  medijacija između oštećenih pojedinaca, odnosno institucija, i redakcija, kao i iznošenje javnih opomena za kršenje etičkih standarda utvrđenih Kodeksom novinara Srbije. Savet za štampu se bavi i edukacijom za postupanje u skladu sa Kodeksom novinara i radi na jačanju uloge medija u Srbiji.

 

Politika privatnosti