Skip to content

Šta možemo da uradimo za vas?

Savet ima Komisiju za žalbe koja odlučuje o Vašim žalbama na tekstove, fotografije i druge sadržaje štampanih medija, njihovih veb-sajtova, internet portala i novinskih agencija. Komisija je tu da Vam pomogne i njene usluge su besplatne. Na odluku ćete čekati najduže 45 dana od kada primimo žalbu.


Javite nam se ukoliko verujete da ste oštećeni pisanjem medija.


KO IMA PRAVO DA PODNESE ŽALBU?

Svaki pojedinac, organizacija ili institucija, koji su direktno pogođeni objavljenim sadržajem na koji se žale. Ukoliko podnosite prigovor u nečije ime, morate obezbediti pisanu saglasnost te osobe.
Žalbu u ime maloletnog deteta mogu podneti roditelji ili staratelji deteta ili neko treći uz pisanu saglasnost roditelja, odnosno staratelja.
Ukoliko objavljeni sadržaj povređuje prava odrđene grupe ljudi, žalbu može podneti organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava.
Svaki član Komisije za žalbe.


NA KOJE SADRŽAJE SE MOŽETE ŽALITI:

Na tekstove i fotografije objavljene u dnevnoj i periodičnoj štampi, na njihovim veb-sajtovima, kao i na informativnim portalima i novinskim agencijama.
Na pisma  ili komentare čitalaca.


VAŽNO JE DA ZNATE:

Žalbe se podnose zbog povrede Kodeksa novinara, zbog toga Vam savetujemo da pre nego što podnesete žalbu pogledate kodeks. Ukoliko Vam je potrebna pomoć, slobodno nam se obratite.
Prihvatamo samo žalbe onih koji su direktno povređeni objavljenim tekstom ili fotografijom ili žalbe koje su podnete uz njihovu pismenu saglasnost.
Ne prihvatamo žalbe koje se odnose na sadržaje štampanih medija od čijeg je objavljivanja prošlo više od tri meseca. Žalbe na sadržaje onlajn medija mogu se podneti sve dok su ti sadržaji dostupni javnosti.
Žalbe moraju biti potpisane, podnete u pisanom obliku ili poslate elektronskom poštom.
Možete predložiti da medij na koji se žalite objavi Vaš odgovor, ispravku, da Vam se izvini ili da se na neki drugi način dogovorite. Pokušaćemo da posredovanjemdođemo do rešenja.


U NAŠOJ NADLEŽNOSTI NISU:

Primedbe na televizijske i radio programe (za elektronske medije je nadležno Regulatorno telo za elektronske medije).
Primedbe na reklame i druge marketinške sadržaje.
Primedbe na sadržaje koje smatrate „neukusnim” ili nepristojnim.
Primedbe na sadržaje knjiga.