Skip to content
Close

Politika privatnosti

Savet za štampu poštuje privatnost svakog posetioca našeg veb sajta. S obzirom na to da prikupljamo različite vrste informacija o korisnicima želimo da razumete uslove pod kojima obrađujemo Vaše podatke. Ova politika privatnosti punovažna je u okviru celog internet sajta www.savetzastampu.rs, i ne odnosi se na druge veb sajtove kojima se može pristupiti putem linkova naznačenih na našem sajtu. Ti sajtovi imaju sopstvene politike privatnosti na koje ne možemo da utičemo.


Zašto i koje Vaše lične podatke prikupljamo

Prikupljamo samo one podatke koji su neophodni za svrhu za koju se prikupljaju. Za potrebe podnošenja žalbi i popunjavanja kontakt forme možemo od Vas da tražimo da nam date Vaše ime i prezime, adresu, broj telefona i elektronsku adresu.


Kako dalje obrađujemo Vaše Lične podatke

Savet za štampu neće ustupati Vaše lične podatke spoljnim saradnicima bez Vašeg pristanka. Neke od informacija koje nam ustupite za potrebe podnošenja žalbi moraju biti objavljivane na sajtu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko želite da se detaljnije informišete o načinima na koji Savet za štampu obrađuje vaše podatke, ukoliko smatrate da je bilo koja informacija koju o Vama čuvamo netačna ili nepotpuna, ili želite da izvršimo brisanje Vaših podataka, možete nas kontaktirati na: [email protected] savetzastampu.rs.


Cookies

Informacije sadržane u „cookies“ služe, između ostalog, za poboljšanu navigaciju i omogućuju da se naš sajt bez teškoća koristi. Ovaj sajt ne koristi „cookies“ koji sadrže uskladištene podatke o ličnosti. Sajt sadržati dodatne kolačiće „third-party“ servisa kao što su Google Analytics, Facebook, Twitter… Većina pregledača automatski prihvata „cookies“, što možete izbeći promenom načina podešavanja svog programa za pregledanje internet stranica, a „cookies“ koji su već uskladišteni možete ukloniti brisanjem privremenih internet fajlova.


Promene u politici privatnosti

Savet za štampu zadržava pravo da menja i ažurira politiku privatnosti. Sve izmene biće objavljene na ovoj internet strani kako biste bili informisani o zaštiti privatnosti na našem sajtu.


Poverenik

Ukoliko smatrate da organizacija Savet za štampu vrši nedozvoljenu obradu podataka na ovom sajtu, imate pravo da se obratite Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.