Извештај о мониторингу поштовања Кодекса новинара у локалним штампаним медијима од 1.августа до 30.новембра 2019.

Мониторингом је обухваћено шест локалних штампаних медија, углавном недељника (Град, Панчевац, Нова наша реч, Крагујевачке, Сремске новине и Лозничке новости), с тим што су неки медији излазили петнаестодневно. Општи је закључак да су локални медији доследни поштоваоци Кодекса новинара Србије, и да су грешке више плод недовољног разумевања нијанси Кодекса, него његовог општег непознавања. Очигледно је да огромна већина забележених прекршаја није напревљена из намере или непознавања, већ управо из вере да то није прекршај. „Њадрастичнији“ пример прекршаја је лист Панчевац, који је објављивао истоветне прекршаје скривеног оглашавања и неоснованог оптуживања једне особе због сукоба издавача и новинара са њом.  Општа препорука је да би са новинарима локалних медија требало више радити на детаљима и разрешавању недоумица са којима се новинари и уредници суочавају у свакодневном раду, него непознавања општих правила Кодекса.

Највећи број прекршаја имао је лист Крагујевачке, 72, на другом месту је Панчевац са 34, потом Град са три, Лозничке новости са два, Нова наша реч са једним и Сремске новине које немају ни један прекршај.

Број прекршаја не одражава њихову тежину, и ако је дозвољена процена најтежи прекршаји су у листу Панчевац, док су остали готово занемарљиви. Ипак, и прекршаји у Панчевцу, са обзиром на то колико је медијског садржаја посматрано, далеко су испод просека прекршаја који праве национални штампани медији.У наставку следи опси прекршаја по медијима, и препорука за њхово отклањање.

Сремске новине

Мониторингом су обухваћени бројеви од 3049 до 3065, са изузетком броја 3051 који није испоручен Савету за штампу. Није забележен ни један прекршај Кодекса новинара Србије. Садржај је информативног карактера, преовлађују вести и извештаји са политичких, привредних, културних и спортских дешавања, као и репортаже о људима и догађајима из региона које новине покривају.

Лозничке новости

Мониторингом су обухваћени бројеви од 594 до 611. Забележена су два прекршаја из тачке 4 Поглавља ВИИ (дете угрожено због објављивања детаља који га јасно могу идентифковати) у бројевима 603 и 605. У два тескта, која говоре о различитим догадјајима, објављени су детаљи на основу којих се лако могу идентификовати деца, једно које је жртва уједа пса луталице и деца из социјално угрожене породице која припада ромској националној мањини. Редакција је блуровањем и необјављивањем имена и презимена деце заштитила њихов идентите, али се на основу других јасно објављених детаља лако могу идентификовати, нарочито у мањој средини. Недељник Лозничке новости редовно се бави темама вршњачког насиља, у коме нису забележени прекршаји Кодекса, те би ова два пре требало посматрати као изолован случај, тим пре што је редакција заштитила идентитет деце не откривши их директно.

Препорука: Не откривати било какве детаље који могу упутити на идентитет малолетника

Крагујевачке

Посматрани су бројеви од 529 до 546. Новине садрже углавном аналитичке и истраживачке текстове, велики број интервјуа, али и анализе пренете из других медија уз уредно потписане ауторе и навођење медија из којих се преносе. Забележено је по 36 прекршаја тачака 1 и 2 Поглавља ИX Кодекса новинара Србије у сваком броју у рубрикама Занимљивости и Меридијани, који обавезују новинаре и уреднике да поштују ауторство и наводе медиј из којег су преузети садржаји. Пренет је већи број кратких форми, за које је јасно да су преузети са интернета, без навођења конкретног извора и аутора. Како су Крагујевачке уредно потписивале друге преузете садржаје, наводи се на закључак да поменути прекршаји нису чињени свесно, већ да су плод недовољног разумевања.

Препорука: Уредно наводити извор и аутора сваког пренетог садржаја са интернета

 

Панчевац

Посматрани су бројеви од 4825 до 4842, са изузетком броја 4839, који није достављен Савету за штампу. Забележено је 28 кршења тачке 7 Поглавља ИВ Кодекса новинара Србије, која забрањује комерцијално оглашавање у новинарској форми. Овај прекршај забележен је у сваком броју, на страни 3, а у већини бројева и на насловној. У једном случају забележен је на страни 5, а сви случајеви кршења ове тачке Кодекса новинара Србије, осим у случају када је он забележен на страни 5, односе се на једну здравствену установу, чије су комерцијалне услге представљене у новинарској форми. Заблежена су и два случаја кршења тачака 2 и 5 Поглавља И (коментари представљени као чињенице и неосноване оптужбе и клевете), и два случаја кршења тачке 2 Поглавља ИИ (економкси и политички интетреси издавача утичу на уређивачку политику). Ови прекршаји односе се на два тескта о локалном адвокату.

Препорука: Јасно обележити пропагандни садржај који је представљен у новинарској форми, и избегавати оптужбе и коментаре на рачун личности инспирисане личним сукобима новинара и издавача са поменутим особама.

Град

Посматрани су бројеви од 696 до 703. Забележена су три прекршаја тачке 7 Поглавља ИВ Кодекса новинара Србије која прописује да се комерцијлани садржаји не смеју представљати у новинарској форми. Иако се ради о граничним случајевима, ипак су ПР садржаји представљени као новинарски текст, без јасне ознаке.

Препорука: Саопштења која су по својој форми ПР одрешене компаније или асоцијације, јасно обележити као такве, без обзира да ли су наплаћени или не.

 

Нова наша реч

Посматрани су бројеви од 29 до 44. забележен је један прекршај тачке 7, Поглавља ИВ, која прописује да је забрањено комерцијално оглашавање у новинарској форми. У Новој нашој речи није забележен нити један други прекршај кодекса, а и представљени текст је гранични случај. Ипак, наслов недвосмислено указује да је реч о ПР тексту.

Препорука: Јасно оуначити ПР садржај, без обзира да ли је наплаћен