Савет за штампу: Нема жалби на извештавање о женама са инвалидитетом и са села

(Извор: Форум Инфо) – Број жалби Савету за штампу које се односе на дискриминацију жена је веома мали, каже генерална секретарка Савета Гордана Новаковић. Једино што је уочено као проблем је сензационализам у медијима у случајевима извештавања о насиљу над женама, док с друге стране, жалби на извештавање о сеоским и женама са инвалидитетом уопште нема.

За седам година колико постоји Савет за штапму у Србији, који је између осталог основан са циљем да би пратио поштовање Кодекса новинара Србије у штампаним и онлајн медијима и решавао жалбе појединаца и институција, још ниједном није добио жалбу која се односила на жене са инвалидитеом или са села.

Те вишеструко дискриминисане групе су готово невидљиве у медијима. Претпостављам да је разлог управо то – да се о њима не пише, па нема ни разлога да се жале. Ми смо као Савет за штампу повремено организовали састанке са представницима невладиних организацијама који се баве питањима особа са инвалидитетом. На питање зашто не подносе жалбу, они су најчешће одговарали да их нема у медијима. Најчешће имају проблем, односно, не допада им се начин на који медији пишу и да често показују претерано сажаљење. То није нешто што може да се подведе под кршење Етичког кодекса, већ је то ствар уређивачке политике на коју не можемо да утичемо – истиче генерална секретарка Савета за штампу Гордана Новаковић.

Док о женама са инвалидитетом и са села медији веома ретко извештавају, нажалост о насиљу над женама извештавају често али на неадекватан и сензационалистички начин.

Наш неки утисак је да најгоре у целој причи пролазе деца и однос медија према њима је заиста неподношљив. Кад је извештавање о насиљу над женама у питању, генерално постоји та теза да се насилник правда на неки начин, а да се жртва оптужује – додаје Новаковић. 

У надлежности Савета је и медијација између оштећених појединаца, односно институција, и редакција, као и изношење јавних опомена за кршење етичких стандарда утврђених Кодексом новинара Србије.