Савет за штампу представљен у Суботици

Грађани или организације који сматрају да су неке новине писањем о њима повредиле Кодекс новинара Србије од половине септембра прошле године могу се жалити и Савету за штампу. Ово тело представљено је јуче у Суботици, а основано је од самих медија и новинара како би се кроз поштовање Кодекса подигао квалитет писаних медија и поверење читалаца, али и избегло провлачење по судовима. Савет за штампу основан је и из разлога што, за разлику од електронских медија које контролише РРА, штампани медији до сада нису имали регулаторно тело.

Комисија за жалбе Савета за штампу почела је са радом половином септембра прошле године. Појединци или организације које сматрају да је штампа писањем о њима повредила Кодекс новинара Србије може упутити жалбу комисији. Комисија прво покушава медијацијом да реши проблем, а ако у томе не успе, након одлучивања заузима став да ли је Кодекс прекршен или не. Уколико је прекршен кодекс, прекршилац је дужан да објави решење Комисије у својим новинама, што је најчешће довољна сатисфакција оштећенима, а на тај начин избегава се развлачење по судовима.

Савет за штампу представља саморегулаторно тело. Основали су га Независно удружење новинара Србије, Удружење новинара Србије, Асоцијација медија и Локал прес, са идејом да прате поштовање Кодекса новинара у штампаним медијима. Овакав савет био је потребан обзиром да се поштовањем Кодекса у електронским медијима бави РРА, док код штампаних медија то није био случај, па су сами новинари и издавачи основали ово тело, како би сами себе контролисали.

До сада је комисија решила 14 жалби. У четири случаја је донела одлуку да је прекршен Кодекс новинара, а углавном се ради о жалбама на писање дневног листа Прес.