Skip to content

Примери из праксе Комисије за жалбе 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПРИВАТНОСТ МАЛОЛЕТНИКА  

Погледајте више

 

 

 

 

ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ 

Погледајте више  

 

 

 

 

ОТКРИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ДЕЦЕ 

 

 

 

 

ЗЛОУПОТРЕБА ОБОЛЕЛЕ ОСОБЕ 

Погледајте више

 

 

 

 

ДЕЦА ЈАВНИХ ЛИЧНОСТИ

Погледајте више

 

 

 

 

 

НОВИНАР ЈЕ ДУЖАН ДА КАДА ЈЕ ТО НЕОПХОДНО КОНСУЛТУЈЕ ШТО ВИШЕ ИЗВОРА И ДА ИМ ОМОГУЋИ ДА ИЗНЕСУ СВОЈ СТАВ

 

Погледајте више

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

КРШЕЊЕ ДОСТОЈАНСТВА ЖРТВЕ 

Погледајте више

 

 

 

 

ИЗВЕШТАВАЊЕ О ДЕЦИ 

Погледајте више  

 

 

 

 

ПРЕТЕЋИ КОМЕНТАРИ 

Погледајте више 

 

 

 

 

ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ 

Погледајте више

     
     
     

 

ОБАВЕЗА ЈЕ НОВИНАРА ДА ТАЧНО, ОБЈЕКТИВНО, ПОТПУНО И БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВЕСТИ О ДОГАЂАЈИМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЈАВНОСТ

Погледајте више 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

НОВИНАР НЕ СМЕ МЕЂУ ЉУДЕ УНОСИТИ НЕОПРАВДАНИ СТРАХ

Погледајте више 

 

 

 

 

 

 ПРАВО НА ДЕМАНТИ 

 

 

 

 

 

МОДЕРИРАЊЕ КОМЕНТАРА

Погледајте више