Skip to content

Примери из праксе Комисије за жалбе 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИВАТНОСТ МАЛОЛЕТНИКА  

Погледајте више

          МЕДИЈИ НЕ СМЕЈУ ДА ШИРЕ СТРАХ
                   Погледајте више

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ 

Погледајте више  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТКРИВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА ДЕЦЕ

 Погледајте више 

  МЕДИЈИ НЕ СМЕЈУ ДА ШИРЕ СТРАХ
                  Погледајте више

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗЛОУПОТРЕБА ОБОЛЕЛЕ ОСОБЕ 

Погледајте више

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕЦА ЈАВНИХ ЛИЧНОСТИ

Погледајте више

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВИНАР ЈЕ ДУЖАН ДА КАДА ЈЕ ТО НЕОПХОДНО КОНСУЛТУЈЕ ШТО ВИШЕ ИЗВОРА И ДА ИМ ОМОГУЋИ ДА ИЗНЕСУ СВОЈ СТАВ

Погледајте више

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРШЕЊЕ ДОСТОЈАНСТВА ЖРТВЕ 

Погледајте више

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАВАЊЕ О ДЕЦИ 

Погледајте више  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕТЕЋИ КОМЕНТАРИ 

Погледајте више 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ 

Погледајте више

     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБАВЕЗА ЈЕ НОВИНАРА ДА ТАЧНО, ОБЈЕКТИВНО, ПОТПУНО И БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВЕСТИ О ДОГАЂАЈИМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЈАВНОСТ

Погледајте више 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВИНАР НЕ СМЕ МЕЂУ ЉУДЕ УНОСИТИ НЕОПРАВДАНИ СТРАХ

Погледајте више 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПРАВО НА ДЕМАНТИ 

 

 
 
  МЕДИЈИ НЕ СМЕЈУ ДА ПРЕНОСЕ ЛАЖИ

                    Погледајте више

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОДЕРИРАЊЕ КОМЕНТАРА

Погледајте више

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      НОВИНАР МОРА БИТИ СВЕСТАН ОПАСНОСТИ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ КОЈУ МОГУ ДА ШИРЕ МЕДИЈИ

  Погледајте више

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВИНАР МОРА ДА УЧИНИ СВЕ ДА ИЗБЕГНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈУ

Погледајте више

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВИНАР НИКАДА НЕ СМЕ ДА ЗЛОУПОТРЕБИ ЕМОЦИЈЕ ДРУГИХ ЉУДИ

Погледајте више

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦУРЕЊЕ ИНФОРМАЦИЈА

Погледајте више

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ЗАБРАЊЕНО ПРЕНОШЕЊЕ                               ГЛАСИНА И КЛЕВЕТА

                        Погледајте више

 
 
        РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ДРУГЕ СТРАНЕ                                И  ДЕМАНТИЈА

                          Погледајте више