Алат за локалне медије: Правила онлајн новинарства

Већина локалних штампаних медија ради у тешким условима и са великим финансијским ограничењима, а многи од њих су у процесу преласка са штампаног на онлајн издања. У том процесу сусрећу се са  низом питања и дилема, а новинари тих медија су, у току сарадње са Саветом за штампу, често указивали да им је потребна помоћ да би боље извештавали за онлајн издања својих медија.

Да би помогао локалним медијима, Савет за штампу је израдио андроид апликацију “Локални медији”, која је бесплатна за кориснике. Апликација садржи професионална правила, дефинисана Кодексом новинара Србије, као и препоруке за примену ових правила у ситуацијама специфичним за онлајн окружење – Смернице за примену Кодекса новинара Србије у онлајн окружењу. Новинарима нуди и кратку обуку, која би требало да им олакша прелазак из рада у штампаним на онлајн медије. Обука може бити корисна и за друге медијске професионалце – који често нису новинари – а воде неки од више од 1100 регистрованих онлајн медија у Србији (према бази http://onlajnmediji.rs/).

Треćи део апликације може помоćи онлајн медијима у решавању два важна проблема. Мали медији често немају дефинисана правила за коментаре читалаца, нити прецизиране услове под којима други медије могу да преузимају њихов садржај. Савет за штампу нуди медијима резултате свог истраживања на узорку од 70 српских онлајн медија, као и предлоге решења за ова два проблема.

Израду апликације “Локални медији” је подржала Амбасада САД у Београду, а можете је преузети на Google Play.