Извештај Савета за штампу

Поштовање Кодекса новинара није услов за доделу буџетског новца

 

Медијима за које је Комисија за жалбе Савета за штампу утврдила да су кршили Кодекс новинара Србије додељен је у прошлој години новац за укупно 56 пројеката, иако су локалне самоуправе биле обавештене о тим прекршајима. Само у три случаја постоји јасно објашњење комисија да су пројекти одбијени због мера које је изрекао Савет за штампу. Ово су неки од налаза из извештаја о томе колико су локалне самоуправе у поступку пројектног суфинансирања узимале у обзир и критеријум да медиј поштује етичке стандарде професије, који је израдио Савет за штампу.

Извештај “Суфинансирање медија који крше етичке стандарде”, показује, између осталог, да 55 локалних самоуправа, које су током 2019. године спровеле медијске конкурсе, од Савета за штампу није ни тражило податке о прекршајима Кодекса новинара Србије, док је један број њих потпуно игнорисао добијене податке. Тако су од свих медија којима је Савет прошле године изрекао мере највише новца добио управо медиј са највише јавних опомена (чак девет) еПанчево.

Нови извештај Савета за штампу, који заснива на укрштеним подацима из две базе података о суфинансирању медија, садржи и примере лоше, али добре праксе, а припремљен је уз финансијску помоћ Европске уније.

Прочитајте извештај ЛИНК