Мониторинг поштовања Кодекса новинара Србије у дневним новинама

Савет за штампу је од априла до децембра 2015 године спровео мониторинг поштовања Кодекса новинара Србије у дневним новинама. Пројекат је реализован уз финанасијску подршку Министарства културе и информисања и Мисије ОЕБС-а у Србији.

Овакав моноторинг никада раније није рађен у Србији, а резултати су показали да су се за девет месеци дневне новине огрешиле о етичке стандарде професије 3357 пута.

Најчешће су кршене одредбе Кодекса које се односе на неразликовање чињеница од претпоставки, коментара и нагађања као и одредба о обавези поштовање претпоставке невиности. Поред тога, констатовано је да су нове ПР стратегије довеле до нових форми кршења Кодекса, као и до тешко видљивих медијских манипулација.