Записник са четрдесет четврте седнице Комисије за жалбе одржане 31.8.2015.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ
Комисија за жалбе
Бр. 45
31.8.2015. године
Београд

ЗАПИСНИК

Са 44. седнице Комисије за жалбе одржане 31.8.2015. са почетком у 18 сати у просторијама Савета за штампу.

Присутни чланови Комисије: Марија Кордић, Стојан Марковић, Тамара Скрозза, Владо Мареш, Иван Цвејић, Предраг Аздејковић, Петар Јеремић, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић и Златко Чобовић

Одсутни чланови Комисије: Љиљана Смајловић

Остали присутни: Милан Катић и Јелена Андрић из Тањуга, Стефан Ћурдо из адвокатске канцеларије Божа Прелевића и Гордана Новаковић, генерална секретарка Савета за штампу

Дневни ред:

1. Разматрање жалбе агенције Танjуг на текст објављен на порталу „Пиштаљка.рс“ и сајту Удружења новинара Србије

2. Разматрање жалбе Локалног антикорупцијског форума (ЛАФ) из Ниша на текст објављен у „Народним новинама“

3. Разматрање жалбе Коалиције против дискриминације на текст и коментаре испод текста објављене у „Вечењим новостима“

1. Новинска агенција Танјуг поднела је жалбу на портал „Пиштаљка.рс“, који је објавио споран текст „Одлуке у Танјугу се доносе и-мејлом“ и на сајт Удружења новинара Србије, који је пренео исти текст и под истим насловом. Подносилац жалбе сматрао је да је прекршено више тачака Кодекса новинара тиме што нису наведени извори, није консултована „друга страна“, нити независни извори, као и тиме што су изнети нетачни подаци  и подаци из приватног живота чланова УО Танјуга. Будући да је УНС један од оснивача Савета за штампу, те да има два представника у Комисији за жалбе, Комисија је најпре одлучивала о томе на који начин ће и да ли уопште разматрати део жалбе који се односи на сајт УНС-а. Чланови Комисије су оценили да није прихватљив предлог адвоката Танјуга да се „игноришу“ одредбе Статута и Пословника о раду Комисије који предвиђају да „за“ сваку одлуку мора гласати најмање један представник сваког од оснивача. С обзором на то да једини присутни представник УНС-а Петар Јеремић није запослен ни на сајту УНС-а, ни у самом удружењу, чланови Комисије су закључили да не постоји обавеза да се он изузме из одлучивања, али је Јеремић сам затражио да у расправи не учествује, сматрајући да је то што повремено пише саопштења и учествује у одлучивању о томе које ће информације бити објављене на сајту довољан основ да се у овом случају не опредељује. Након краће расправе, а на предлог Предрага Аздејковића, Комисија је једногласно одлучила да „раздвоји“ жалбу Танјуга и да одвојено одлучује о томе да ли су „Пиштаљка.рс“ и сајт УНС-а прекршили Кодекс новинара. У току расправе о садржају жалбе, Марија Кордић је рекла да сматра да је Кодекс новинара прекршен тиме што новинари „Пиштаљке“ нису звали никога из Танјуга, односно што нису дали прилику „другој страни“ да било шта каже, јер документи које су објавили нису довољни. Кад је реч о објављеним документима, како је рекла, верује да су аутентични, и не мисли ни да су прекршене одредбе које се односе на заштиту приватости, јер нису изнети никакви лични подаци о члановима УО. Такође, како је рекла, портал има право да не ода своје изворе. Зоран Ивошевић је такође оценио да је „Пиштаљка,рс“ морала да „чује другу страну“, односно да су прекршене одредбе које се односе на новинарску пажњу, јер новинари нису учинили све да доказе које имају додатно провере. По његовом мишљењу, жалба Танјуга основана је само у том делу, док је у свему осталом Кодекс поштован. Ивошевић је истакао да разлога за објављиванје оваквог критичког текста о раду Танјуга свакако има и да су замерке које је „Пиштаљка.рс“ упутила сасвим основане. Остали чланови Комисије нису се сагласили са њима кад је реч о обавези консултовањa „друге стране“. Петар Јеремић је, тако, рекао да Кодекс прописује да новинар, „кад год је то неопходно, консултује што више извора“, што је „Пиштаљка“ очигледно урадила, и да се нигде не помиње „друга, трећа или пета страна“. Тамара Скрозза је истакла да се текст бави темом од изузетног јавног интереса, јер је реч о великим парама и великом утицају, а све што је објављено је доказано. Новинари су покушавали неке информације да добију од директорке Танјуга, али чак и да нису, имају довољно доказа да уопште није било потребе да се тражи изјава „друге стране“ , рекла је Скрозза. Иван Цвејић је истакао да треба узети у обзир и то да је Танјуг имао довољно времена да, уколико је објављено нешто нетачно, пошаље деманти, али да је та „степеница“ прескочена и одмах је упућена жалба Савету. Он је рекао и да је важно и одакле су добијени неки од објављених података, па би тако званичан извештај Министарства културе могао да буде „друга страна“, те да „Пиштаљка“ вероватно од Танјуга не би ни добила одговор на постављена питања, као што се већ раније десило. По мишљењу Златка Чобовића, објављени документи су аутентични, није реч о фалсификату или плагијату, неко је откључао фиоку у којој је записник и доставио га порталу. Докази који су прикупљени довољни су за објављивање приче, па нема потребе ни да се зове „друга страна“. Такође, како је рекао, све што је објављено је тачно, што практично потврђује и сам подносилац у жалби. Једина непрецизност везана је за тачне износе плата чланова Управног одбора, али су разлике од неколико стотина динара занемарљиве да би се могло говорити о кршењу Кодекса. Истог мишљења био је и Божо Прелевић, који је истакао да Танјуг заправо ништа од онога што је објављено није демантовао. Он је рекао и да ни на који начин није нарушена приватност чланова УО; јер нису изнети никакви лични подаци, већ само они које јавност има право да зна кад је реч о особама које руководе јавним предузећем. Након расправе, Комисија је са осам гласова „за“ и два „против“ одлучила да „Пиштаљка.рс“ није прекршила Кодекс. Пошто се Петар Јеремић изузео из одлучивања, Комисија није могла да донесе одлуку да ли је преношењем овог текста сајт УНС-а прекршио Кодекс.

2. Локални антикорупцијски форум (ЛАФ) поднео је жалбу због одбијања „Народних новина“ да објаве њихов деманти на, по њима, нетачно пренету, изјаву градоначелника Ниша. У току расправе о жалби, Златко Чобовић је рекао да проблем у овом, као и у бројним другим  случајевима, у функционерима и политичарима који често не размишљају о ономе што говоре, не воде рачуна о томе да ли се и колико  нетачно и непрецизно  изражавају. Новинари верно преносе оно што јавне личности кажу. Новинари преносе оно што је говорник рекао, а не мислио и није рекао, без обзира да ли је погрешно рекао оно што је мислио, или је необавештен па је због тога погрешио. Како је истакао, на аудио снимку, који је достављен уз жалбу, чује се да је рекао оно што су „Народне новине“ навеле. Новине нису имале обавезу да проверавају  тачност његове изјаве, па према томе ни обавезу да објаве одговор на оно што је рекао на конференцији за новинаре. Уз све то, касније су објавили  и исправку. Марија Кордић је оценила да практично цео деманти ЛАФ-а нема везе са тим једним нетачним детаљем и да зато мисли да „Народне новине“ нису морале да га објаве. Стојан Марковић је био сасвим супротног мишљења, истичући да је реч о драстичном кршењу Кодекса. „Народне новине“ нису поступиле са довољном пажњом, нису добро пренеле, што су и саме признале и нису смеле да ускрате ЛАФ-у право на одговор, рекао је. Он је додао и да медиј треба да провери сваку информацију коју објављује, па и ону из званичног извора, Предраг Аздејковић је рекао да мисли да „Народне новине“ нису морале да проверавају оно што је градоначелник рекао, али да су морале да омогуће ЛАФ-у да одговори. Зоран Ивошевић је нагласио да и тачно пренета погрешна информација захтева право на одговор и да свакако треба омогућити да се чује и „друга страна“, а на читаоцима је да процене ко је у праву. По завршетку расправе, Комисија је са седам гласова „за“, два „против“ и једним „уздржаним“ одлучила да „Народним новинама“ изрекне јавну опомену због необјављивања одговора.

3. Жалбу је поднело осам невладиних организација окупљених у Коалицију притив дискриминације због навођења националне припадности осумњичених за кривична дела и дискриминаторних коментара испод текста. Чланови Комисије су се, у краћој расправи, позвали на своје претходне одлуке у сличним случајевима и једногласно закључили да су „Вечерње новости“ поново прекршиле одредбе које забранјују дискриминацију и говор мржње.

Седница је завршена у 19.30 сати.

Записник водила
Гордана Новаковић

Председавајући
Владо Мареш