Записник са четврте седнице Комисије за жалбе одржане 19.1.2012.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ
Комисија за жалбе
Бр.5
19.1.2012.године
Београд

ЗАПИСНИК

            Са четврте седнице Комисије за жалбе одржане 19.1.2012. са почетком у 18 сати, у просторијама Савета за штампу.

Седници су присуствовали чланови Комисије: Љиљана Смајловић, председавајућа, Петар Јеремић, Александар Ђивуљскиј, Стојан Марковић, Небојша Спаић, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Славиша Лекић, Тамара Скрозза и Филип Шварм и генерална секретарка Савета Гордана Новаковић, сазивач седнице.

Одсутни чланови Комисије: Миљенко Дерета.

Остали присутни: Милан Динић, уредник у листу “Сведок”

Дневни ред:

  • Договор о даљем председавању седницама
  • Разматрање жалбе редакције „Сведока” на текст објављен у „Политици“
  • Разматрање жалбе Данијеле Гајић на текст објављен у „Времену”
  • Разматрање жалбе компаније “МФЦ-Микрокомерц” на текст објављен у „Вечерњим новостима”
  • Разно

На почетку седнице, генерална секретарка обавестила је чланове Комисије да се од претходне седнице Комисије, Управни одбор Савета није састајао да размотри предлог за измене Пословника о раду Комисије за жалбе и да би, пошто се не зна када ће та седница бити одржана, Комисија требало да одлучи ко ће у наредном периоду председавати седницама. Небојша Спаић предложио је да председавајућа у наредних шест месеци, почевши од следеће седнице буде Љиљана Смајловић, што је једногласно прихваћено. Такође је договорено да од наредне седнице председвајућа са генералном секретарком за Комисију припрема предлоге одлука о жалбама.

Александа Ђивуљскиј је предложио, а Комисија прихватила да предложи Управном одбору да се, приликом измена Пословника, пропише и да Комисија, сем изјашњавања о томе да ли је прекршен Кодекс новинара, може да даје и препоруке.  

1. У расправи о жалби “Сведока” учествовали су сви присутни чланови Комисије. Филип Шварм, Тамара Скрозза, Небојша Спаић, Божо Прелевић, Александар Ђивуљскиј, Славиша Лекић и Љиљана Смајловић, сматрали су да није могуће утврдити да ли је “Политика” када је објавила текст са ознаком “ексклузивно” знала да је “Сведок” то већ објавио, али да је “Политика” требало да, када је накнадно добила писмо “Сведока” требало да то објави. Они су, ипак, оценили да овај пропуст “Политике” не представља кршење Кодекса новинара. Стојан Марковић је рекао да Комисија не треба уопште ни да се бави нечин што није одбјављено, истичући да је писмо које је “Сведок” упутио “Политици” веома увредљиво, непримерено и да га вероватно ни једна редакција не би објавила. Супротно овоме, Петар Јеремић сматрао је да “Политика” прекршила Кодекс новинара тиме што није објавила писмо “Сведока”, док је Зоран Ивошевић имао поптуно другачије мишљење од осталих чланова Комсије, сматрајући да је Кодекс прекршен не само необјављивањем писма “Сведока”, већ и тиме што је под називом ексклузивно објављен текст који то није. Он је истакао да је “Политика” одговорна за то што пре објављивања текста није проверила да ли је реч о заиста ексклузивном материјалу, као и да је касније требало да се извини “Сведоку” и читаоцима. Редакција “Политике” није се, како је рекао, користила часним средствима, чиме је прекршила Кодекс новинара. Комисија је, након расправе, са осам гласова “за” одлучила да није било повреде Кодекса, али је такође закључено да у образложењу одлуке треба навести да је  “Политика” требало да накнадно обавести читаоце да је погрешила, као и да је преписка између уредника “Сведока” и аутора текста у “Политици” непримерена, неколегијална и некоректна.

2. Пре расправе о жалби Данијеле Гајић на “Време” Филип Шварм, заменик главног уредника тог недељника обавестио је чланове Комисије о ставу редкације. Он је навео да је у редакцији било оних који су сматрали да “Време” треба да се извини због текста на који се Гајићева жалила, али да је преовладало мишљење да Кодекс новинара није прекршен, јер је реч о сатиричном тексту и да све што је написано треба посматрати у том конкетсту. Шварм је навео да је аутор текста препознатљив управо по таквим приказима догађаја, да се према свима о којима пише односи на исти начин И да би био велики удар на слободу штампе када би му се ускратило право на овакав начин изражавања. Такође, “Време” је, како је навео, објавило и писмо Данијеле Гајић, као реакцију на објављени текст, чиме је практично испоштовано право на деманти.

Филип Шварм и Тамара Скрозза, новинарка “Времена” изузели су се из дебате и одлучивања о овој жалби.

У току дискусије, Небојша Спаић рекао је да разуме да се подносилац жалбе осећа повређеном, али да је реч о тексту са сатиричним елементима, којим аутор опсије појаву, без намере да било кога увреди. Божо Прелевић сматрао је да квалификације “оно женско велико ко Русија” употребљене у тексту нису посебно увредљиво, као и да Данијела Гајић на осносу тога није учињена препознатљивом. Славиша Лекић је такође сматрао да је Гајићева саму себе учинила препознатљивом. Зоран Ивошевић једини је гласао да је Кодекс новинара прекршен овим текстом, јер, како је истакао, ни сатиричар не сме да вређа и понижава људе, нарочито ако је, као у овом случају, реч о болесној особи. Он је навео и да је сама чињеница да је главни уредник “Времена” у телефонском разговору извинио Данијели Гајић говори о томе да су и у овој редакцији свесни да нису поступили у складу са професионалним етичким нормама.

3. У расправи о жалби компаније “МФЦ-Микрокомерц” на “Вечерње новости” учествовали су Зоран Ивошевић, Филип Шварм и Божо Прелевић Ивошевић је навео да адвокат који је у име компаније поднео жалбу није понудио никаке доказе за своје тврдње да су подаци у тексту нетачни, већ износи само вредносне судове, оптужујући новинарку да пише у интересу конкурентских фирми. Не постоји, међутим, како је рекао, никакав доказ о постојању спреге између новинара и конкуренстких фирми, нити да било шта у тексту није тачно. Осим тога, “МФЦ-Микрокомерц” није хтео да одговори на питања новинарке “Новости”, иако су им она више пута достављана. Филип Шварм је нагласио да адвокат не само да не нуди доказе да је прекршен Кодек, већ и оптужује новинарку да је примило мито, прети јој и застрашује је, што је потпуно недопустиво. На предлог Боже Прелевића, Комисија је једногласно одлучила да се у одбразложењу одлуке да “Новости” нису прекршиле Кодекс наведе и да је адвокат злоупотребио право на жалбу износећи тврдње за које нема доказе. Такође је одлучено да се у образложењу наведе да, Комисија, иако то излази из оквира њених надлежности, сматра да понашање адвоката недопустиво и да тиме треба да се позабаве други надлежни органи.

Седница је завршена у 19.50. сати

             Записник водила:                                                                Председавајућа:

           Гордана Новаковић                                                             Љиљана Смајловић                                             

 генерална секретарка Савета за штампу