Записник са десете седнице Комисије за жалбе одржане 26.7.2012.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ
Комисија за жалбе
Бр.11
26.7. 2012.године
Београд

ЗАПИСНИК

            Са десете седнице Комисије за жалбе одржане 26.7.2012. са почетком у 18 сати, у просторијама Савета за штампу.

Седници су присуствовали чланови Комисије: Филип Шварм, председавајући, Петар Јеремић, Александар Ђивуљскиј, Стојан Марковић, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза,  Предраг Аздејковић и генерална секретарка Савета Гордана Новаковић, сазивач седнице.

Одсутни чланови Комисије: Љиљана Смајловић, Славиша Лекић и Небојша Спаић

Дневни ред:

  • Избор заменика предеседавајућег за наредних шест месеци
  • Разматрање жалбе Данице Димитирјевић на текст објављен у листу „Блиц”
  • Разно

1. После усвајања записника са претходне седнице, чланови Комисије обавештени су да ће седницама у наредних шест месеци председавати Филип Шварм (представник Асоцијације медија) и да би, у складу са Пословником, требало изабрати заменика који ће касније бити следећи председавајући. На предлог Филипа Шварма, Комисија је једногласно одлучила да заменик председавајућег до краја године буде Тамара Скрозза, представница НУНС-а у Комсији за жалбе.

2. Председавајући је упознао чланове Комисије са приспелом жалбом, додавши да одговор редакције није стигао и предложио да изнесу своје мишљење о томе да ли је “Блиц” прекршио кодекс објављивањем текста “Психијатријски болесник извршио самоубиство”. Зоран Ивошевић је оценио да је Кодекс новинара јесте прекршен, како је рекао, тиме што се спорним текстом вређа приватност и достојанство особе која се убила и њене породице. Са оваквим ставом сагласили су се и сви остали чланови Комисије.

Петар Јеремић и Предраг Аздејковић рекли да су имали дилему да ли је “Блиц” одговоран за објављивање агенцијске вести, али је у закључено да јесте, јер то изричито каже једна од смерница у тексту Кодекса.

Пошто су исти текст објавили и други медији који нису у надлежности Савета за штампу, на предлог Филипа Шварма, одлучено је да у текст одлуке, у виду препоруке, буде  наведена обавеза свих медија да се придржавају одредаба Кодекса новинара Србије.

Након расправе, Комисија је једногласно одлучила да је лист “Блиц” објваљивањем спорног текста прекршио Кодекс и наложила редакцији да објави ову одлуку Комсије.

            3. Председавајући Филип Шварм предложио је да се чланови Комисије припреме да на наредној седници расправљају о досадашњем раду Комисије, одлукама које је доносила, евентуланим дилемама које су имали или проблемима које су уочили, односно да се резмира досадашњи учинак и предложе нека решења за убудуће. Он је такође рекао и да би Комисија требало да затражи увид у измене Закона о информисању које припрема Влада и да га размотри са становишта његове усклађености са Кодексом новинара.

На предлог Тамаре Скроззе, због годишњих одмора, одлучено је да се ова расправа ипак одложи за последњу недељу септембра. Такође је договорено да последњег четвртка у августу неће бити седнице, а генерална секретарка ће обавестии чланове Комисије да ли је потребно да се она одржи почетком септембра, како не би био “пробијен” рок о 45 дана за решавање жалби.

Седница је завршена у 18.30. сати

               Записник водила:                                                            Председавајући:

            Гордана Новаковић,                                                                        Филип Шварм

генерална секретарка Савета за штампу