Записник са девете седнице Комисије за жалбе одржане 28.6.2012.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ
Комисија за жалбе
Бр. 10
28.6.2012. године
Београд


ЗАПИСНИК


Са девете седнице Комисије за жалбе одржане 28.6.2012. са почетком у 18 сати, у просторијама Савета за штампу.

Седници су присуствовали чланови Комисије: Филип Шварм, председавајући, Петар Јеремић, Александар Ђивуљскиј, Стојан Марковић, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Тамара Скроза, Небојша Спаић, Предраг Аздејковић и генерална секретарка Савета Гордана Новаковић, сазивач седнице.

Одсутни чланови Комисије: Љиљана Смајловић и Славиша Лекић

Остали присутни: Дејан Миладиновић, председник Управног одбора Локал преса


Дневни ред:


1. Разматрање жалбе Благоја Баковића на текстове објављене у листовима „Блиц“, „Ало“ и „Пресс“
2. Разматрање жалбе главног уредника портала „Пиштаљка” на текст објављен у „Вечерњим новостима“
3. Разно


На почетку седнице чланови Комисије обавештени су да је председавајућа Љиљана Смајловић одсутна и да ће седницу водити заменик председавајућег Филип Шварм.

1. Чланови Комисије најпре су размотрили жалбу коју је поднео песник Благоје Баковић због текстова о његовој књизи песама за децу о Новаку Ђоковићу, објављених у три дневна листа 30.5.2012. године. Александар Ђивуљскиј је предложио да он упозна чланове Комисије са предметом жалбе, који му је, како је рекао, добро познат. Он је објаснио да је читав „случај“ покренуо коментар анонимног родитеља на једној друштвеној мрежи да песма „Ја се кладим на Нолета“ позива децу на коцкање. Књига у којој је објављена спорна песма представљена је у једној новосадској основној школи, а медији су, потом, на насловним странама објавили приче о томе како се деци продаје књига којом се пропагира коцкање и злоупотребљава лик познатог тенисера. Ђивуљскиј је указао да читав случај не заслужује толику пажњу медија, и посебно истакао да су наслови нетачни, непримерени и сензационалистички. Све три новине су, по њему, прекршиле Кодекс новинара, и то тиме што наслови не одговарају садржају текстова, и зато што нису са дужном пажњом провериле све чињенице од значаја за причу.

Остали чланови Комисије нису се сагласли са оваквим мишљењем, сматрајући да су је у свим текстовима пружена могућност и „другој страни“ да изнесе своје ставове. Небојша Спаић је рекао да новине имају право на сензационалистичке наслове и да не представља никакав прекршај ако се од три мишљења изнета у тексту у наслов „извуче“ једно, по оцени уредника најатрактивније. Чланови Комисије Божо Прелевић, Тамара Скрозза, Предраг Аздејковић и Филип Шварм су нагласили да је ова тема свакако могла да се обради много боље и озбиљније, да су текстови могли бити много боље написани, али да Кодекс, ипак, није прекршен. Они су навели да су у свим текстовима цитирани и песник и директор школе у којој је књига представљена, који су изнели своје виђење, као и мишљења стручњака и других заинтересованих, те се може говорити о томе да су текстови једнострани.

Стојан Марковић је рекао да би се можда могло разговарати о томе да ли је „Блиц“ прекршио Кодекс штампајући целу спорну песму и то у много већем тиражу од тиража саме књиге, али како то није предмет жалбе, другог прекршаја Кодекса новинара, по његовом мишљењу, нема.

После расправе, Комисија је са осам гласова „за“ одлучила да Кодекс није прекршен. „Против“ је гласао Александар Ђивуљскиј, а Комисија је одлучила да његово мишљење буде наведено у одлуци која се доставља подносиоцу жалбе и медијима на које се жалба односи.

2. Разматрајући жалбу главног уредника портала „Пиштаљка“ на текст објављен у „Вечерњим новостима“, чланови Комисије су као централно питање поставили – да ли је Кодекс прекршен тиме што није наведен извор информације. Филип Шварм је рекао да је из достављеног одговора новинарке „Новости“ јасно да је она контактирала Управу за спречавање прања новца и добила од њих одговор, идентичан ономе који је добила и „Пиштаљка“. Ипак, како је истакао, за разлику од осталих медија који су се позвали на „Пиштаљку“ као на извор, „Новости“ су у тексту навеле „незваничне изворе“, а новинарка је у одговору Комисији за жалбе навела да су информацију објавили локални медији. Он је додао и да је код нас постало готово уобичајено да се преузимају читави текстови из других медија, без навођења да су преузети и да је то озбиљно кршење етичких норми. Петар Јеремић је истакао да Кодекс прописује обавезу навођења извора чак и када се текст парафразира, а Тамара Скрозза је нагласила да је питање елементарне части да се колеги новинару ода признање за нешто што је открио тиме што ће се навести да информација потиче од њега и оценила да у овом случају Кодекс јесте прекршен.

У току расправе истакнуто је и да је новинарка „Новости“, да би добила информације од Управе за спречавање прања новца, морала да потпише пристанак да ће им текст пре објављивања послати на ауторизацију. Чланови Комисије сматрали су ово неприхватљивим, па је закључено да би у тексту одлуке требало навести и да је такво понашање државних институција супротно Закону о јавном информисању и Закону о доступности информација од јавног значаја.

Комисија је, након расправе, једногласно одлучила да су „Вечерње новости“ прекршиле Кодекс новинара и да имају обавезу да објаве ову одлуку Комисије за жалбе.


Седница је завршена у 18.50. сати.


Записник водила:
Гордана Новаковић,
генерална секретарка Савета за штампу

Председавајући:
Филип Шварм