Записник са деветнаесте седнице Комисије за жалбе одржане 25.7.2013.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ 
Комисија за жалбе
Бр. 20
25.7..2013.године
Београд

ЗАПИСНИК

Са 19. седнице Комисије за жалбе одржане 25.7.2013. са почетком у 18 сати, у просторијама Савета за штампу.

Присутни чланови Комисије: Тамара Скрозза, Љиљана Смајловић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Божо Прелевић,  Небојша Спаић, Филип Шварм, Предраг Аздејковић, Владо Мареш и Тихомир Тришић.

Одсутни чланови Комисије: Зоран Ивошевић

Остали присутни: Гордана Новаковић, генерална секретарака Савета за штампу

Дневни ред:

1. Разматрање жалбе Ивана Ивановића на текст објављен у НИН-у

2. Разматрање захтева „Новог гласа комуне“ из Апатина за давањем мишљења о тексту објављеном у том листу

Чланови Комсије обавештени су, између две седнице, да је Асоцијацима медија за свог представника у Комисији за жалбе изабрала Тихомира Тришића. Тиме је престао мандат досадашњем члану Комисије Александру Ђивуљском.

Због одсуства председавајућег Зорана Ивошевића, седници је председавао заменик председавајућег Стојан Марковић-

1. Из расправе и одлучивања о жалби на недељник НИН изузет је члан Комисије Небојша Спаић будући да је запослен у компанији Рингиер Аxел Српингер, која је издавач НИН-а.

Иван Ивановић, председник уудружења СНП Наши, поднео је жалбу на текст „Регрутни центри мржње“, објављен 23. маја 2013. године. Жалба је истог садржаја као и жалба Игора Маринковића, коју је Комисија одбацила на седници 27.6.2013. године, због тога што није било доказа да је реч о заступнику удружења.

У току расправе о ној жалби Филип Шварм је оценио да је реч о покушају „Наших“ да злоупотребе право на жалбу, те да је Комисија на претходној седници већ указала на неке пропусте у тексту и дала препоруке како да се то избегне и зато нема разлога да се поново води расправа о истим стварима. Он је рекао да сматра да Кодекс није прекршен, са чиме се сагласило седам чланова Комисије. Против је био само Предраг Аздејковић, који је сматрао да НИН јесте прекршио Кодекс. Комисија је, тако, са осам гласова „за“ и једним „против“ одлучила да кршења Кодекса није било и да се образложењу одлуке наведу оцене које је Комисија дала и на прошлој седници..

2. Редакција „Новог гласа комуне“ затражила је од Савета за штампу да оцени да ли је тај лист прекршио Кодекс новинара објављивањем два текста о самоубиству студенткиње из Апатина. У захтеву је наведено да је, након ослобађајуће пресуде Вишег суда, Апелациони суд пресудио да лист треба да плати милион динара, због чега овом медију прети затварање. Суд је лист казнио за нарушавање приватности, оцењујући да не постоји јавни интерес да се објављују појединости везане за самоубиство.Управни одбор Савета за штампу одлучио је да мишљење о овом случају затражи од чланова Комисије за жалбе.

У расправи су учествовали: Петар Јеремић, Љиљана Смајловић, Тамара Скрозза, Небојша Спаић, Владо Мареш, Филип Шварм, Стојан Марковић и Предраг Аздејковић. Небојша Спаић је оценио да Кодекс није повређен и да је лист поступио са дужном пажњом, проверио пре објављивања да ли је обавештена породица, а о жртви самоубиства су писали са пијететом. Петар Јеремић је истакао да су све чињенице које су наведене у тексту релевантне за покушај да се објасни самоубиство младе девојке које је потресло цео град. Сасвим супртоног мишљења била је Тамара Скрозза, која је навела да је казна коју је изрекао суд претерана, али да „Нови глас комуне“ јесте прекршио Кодекс. Она је рекла да не постоји јавни интерес да се спекулише о мотивима нечијег самоубиства. Како је објаснила, реч је о веома осетиљивој ствари и новинар никако не може знати због чега се то догодило, већ само да нагађа, чиме се текст своди на паланачке приче. Такође, објављивање делова из опроштајног писма, истакла је Скрозза, јесте кршење права на приватност, јер је то лична ствар. Љиљана Смајловић сматрала је, међутим, да у објављивању писма нема ничег лошег и да нема разлога да новинар не покуша да објасни зашто се девојка убила. Предраг Аздејковић и Стојан Марковић навели су да опроштајно писмо јесте нека врста обраћања јавности, а сличног мишљења био је и Владо Мареш, који је рекао да новинар мора да поштује знатижељу јавности и да је у овом тексту пронађена мера између тога и поштовања жртве. По оцени Божа Прелевића, судска пресуда је у складу са законом, мада је нејасно зашто је казна толико висока. Он је, међутим, оценио да Кодекс новинара није прекршен, објаснивши да приватност јесте нарушена, али да се о томе не може писати другачије. Прелевић је рекао да је лист хтео да укаже на то да се девојка убила због немаштине и да нису имали никакву лошу намеру, већ напротив, чини се да то дожиивљавају као трагедију и тако је и описују. Филип Шварм је истакао да је текст „на танкој линији“ између професионалног и неетичног. Истина је да је писано са пијететом, али такође, како је рекао, није се водило рачуна о породици. Горак укус оставља и објављивање опроштајног писма, које је вероватно добијено од полиције, а којим се не открива никакав криминал или нешто слично, због чега би се могло речи да постоји јавни интерес да се објави. Он је рекао да ће, због свега тога, бити уздржан.

Након расправе, чланови Комисије одлучили су са осам гласова „за“, једним „против“ и једним „уздржаним“ да није било повреде Кодекса новинара Србије.

Седница је завршена 19 сати.

Записник водила                                                                                            Председавајући

Гордана Новаковић                                                                                      Стојан Марковић