Записник са друге седнице Комисије за жалбе одржане 29.10.2011.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ
Комисија за жалбе
Бр. 2
29.10.2011.године
Београд

ЗАПИСНИК

            Са друге редовне седнице Комисије за жалбе одржане 29.10.2011. са почетком у 18 сати, у просторијама Савета за штампу.

Седници су присуствовали чланови Комисије: Миљенко Дерета, Љиљана Смајловић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Александар Ђивуљскиј, Небојша Спаић, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Филип Шварм и Тамара Скрозза и генерална секретарка Савета Гордана Новаковић, сазивач седнице.

Одсутни чланови Комисије: Славиша Лекић.

Дневни ред:

  • Усвајање записника са прве седнице
  • Разматрање жалбе Томице Милосављевића на текст објављен у НИН-у.

На почетку седнице, Небојша Спаић предложио је да Комисија поново размотри и преиспита своју одлуку да је дневни лист „Прес“ прекршио одредбе Кодекса новинара Србије објављивањем текста „Лекар мучио жену и њеног љубавника“, Спаић је навео да није присуствовао седници на којој је овај случај разматран и замолио да се пронађе начин да се о њему поново одлучује, јер има аргументе да је „одлука комисије погрешна“. Остали чланови комисије одбили су овај предлог, уз образложење да је одлука већ донета и да то не може бити предмет нове расправе.

Након тога, усвојен је записник са претходне седнице и отворена расправа о жалби на текст „Власт штити бившег министра“ који је објавио недељник НИН. Из расправе и одлучивања о овој тачни дневног реда, на сопствени предлог, који су прихватили и остали чланови Комисије изузет је члан Комисије за жалбе Небојша Спаић, који је истовремено и главни и одговорни уредник НИН-а. Уз констатацију да овакав случај није предвиђен Пословником о раду Комисије за жалбе, на предлог Љиљане Смајловић, Комисија је прихватила да се Управном одбору предложи одговарајућа измена Пословника.

У дебати о жалби учествовали су: Љиљана Смајловић, Тамара Скрозза, Зоран Ивошевић и Божо Прелевић. Сви они су навели да по њиховој оцени, повреде Новинарског кодекса није било, након чега је Комисија једногласно донела одлуку да се поднета жалба одбија.

Седница је завршена у 19.30. сати

               Записник водила:

              Гордана Новаковић,

генерална секретарка Савета за штампу