Записник са двадесет седме седнице Комисије за жалбе одржане 27. 3. 2014.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ  
Комисија за жалбе
Бр. 28
27. 3. 2014. године
Београд

ЗАПИСНИК

Са 27. седнице Комисије за жалбе одржане 27. 3. 2014. са почетком у 18 сати, у просторијама Савета за штампу.

Присутни чланови Комисије: Зоран Ивошевић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Тамара Скрозза, Владо Мареш, Предраг Аздејковић и Игор Ћузовић.

Одсутни чланови Комисије: Љиљана Смајловић, Тихомир Тришић, Божо Прелевић и Златко Чобовић

Остали присутни: Гордана Новаковић, генерална секретарака Савета за штампу

Дневни ред:

1. Разматрање жалбе др Драгане Јовановић на текст објављен у листу „Блиц“

2. Разматрање жалбе Николе Влајнића на „Сомборске новине“

Пре почетка седнице чланови Комисије за жалбе обавештени су да је Управни одбор Асоцијације медија изабрао нове представнике у Комисији. За нове чанове изабрани су Игрор Ћузовић и Златко Чобовић, који су заменили Небојшу Спаића и Филипа Шварма.

1. Проф др Драгана Јовановић, директорка Клинике за пулмологију клиничког центра Србије поднела је жалбу Савету за штампу, верујући да је “Блиц” прекршио Кодекс новинара начином на који је писао о смрти младића, чији родитељи оптужују групу лекара, међу којима и др Јовановић за несавесно лечење. У расправи у којој су учестовали сви присутни чланови Комисије, изнета су различита мишљења о томе да ли је “Блиц” поступио супротно одредбама Кодекса. Зоран Ивошевић је навео да је реч о компликованом случају и да су новинари и уредници “Блица” морали бити много обазривији и више да се потруде да, пре објављивања, провере све информације. Он је навео да су морали да консултују више извора, да уопште нису позвали обдуцента, те да су др Јовановић позвали тек када су већ припремили текст за објављање. Због тога су, по његовом мишљењу, прекршене одредбе које се односе на новинарску пажњу. Додао је и да др Драгану Јовановић зна као доброг лекара и човека. Тамара Скрозза и Петар Јеремић су такође сматрали да је Кодекс прекршен, пре свега јер изјава др Јовановић није добро пренета, у тексту није наведено шта пише у патолошком налазу који им је доставила и, у суштини, текст је заснован само на тврдњама родитеља. Обоје су истакли да је “Блиц” морао да одговори на жалбу, јер би то знатно олакшало одлучивање Комисије. Да је Кодекс прекршен мислио је и Стојан Марковић, док је Предраг Аздејковић био супротног мишљења, напоменувши и да је и лекарка поднела кривичну пријаву против родитеља, а не само они против ње. Владо Мареш је навео да је реч о сукобу лекара који су лечили младића и његових родитеља који су такође лекари, да је случај превише сложен и преосетљив за обе стране. Он је истакао да је трапавост са којом је написан текст последица жеље да се покаже емпатија са породицом која је доживела трагедију. Игор Ћузовић је такође оценио да није било лоше намере и да, сем што је текст конфузан и недовољно добро написан, нема повреде етичких правила прописаних Кодексом. Он је додао да ништа у овом случају није добро објашњено и да овакве текстове у суштини не треба ни објављивати. После дискусије, “за” одлуку да је прекршен Кодекс гласала су четири члана Комисије, док су три била “против”. Како Комисија за жалбе одлуке доноси двотрећинском већином, уз услов да “за” гласа најмање један представник сваког од четири оснивача Савета и бар један представник јавности, у овом случају није испуњен други услов због чега Комисија за жалбе није могла да донесе одлуку.

2. Никола Влајнић поднео је жалбу јер „Сомборске новине“ нису објавиле његов деманти на текст „Погрешно досуђен пенал“, који је, по његовој оцени, тенденциозан, нетачан и неистинит. У жалби је наведено и да није добио прецизно објашњење због чега је главна уредница одбила да објави одговор. У току расправе чланови Комисије су истакли да је жалба неоснована и да је лист поступио потпуно у складу са Кодексом новинара Србије. Зоран Ивошевић је подсетио да Кодекс прописује обавезу новинара да поштује право на одговор, али да га даље не разграђује, већ практично упућује на Закон о јавном информисању. Закон, како је навео, између осталог, прописује да одговор мора бити достављен у року од 60 дана од објављивања информације, као и да мора бити сразмеран дужини информације на коју се односи. Како је у овом случају за шест дана прекорачен законски рок, већ то је довољно да уредник одбаци одговор, који је и знатно дужи од објављеног текста. И остали чланови Комисије сматрали су да је уредница „Сомброских новина“ поступила исправно, тим пре што је Влајнићу понудила да ипак објави скраћени деманти, што је он одбио. Комисија је, након расправе, једногласно одлучила да „Сомборске новине“ нису прекршиле Кодекс новинара Србије.

Седница је завршена у 18.45 сати.

 

Записник водила                                                                                            Председавајући

Гордана Новаковић                                                                                        Стојан Марковић