Записник са осамдесет прве седнице Комисије за жалбе одржане 27.9.2018.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ
Комисија за жалбе
Бр. 82
27.9.2018.
Београд


ЗАПИСНИК

Са 81. седнице Комисије за жалбе, одржане 27.9.2018. године, са почетком у 19.30 сати у просторијама Савета за штампу

Присутни чланови Комисије: Ивана Стјеља, Стојан Марковић, Владо Мареш, Вера Дидановић, Вукашин Обрадовић, Драган Ђорђевић, Златко Чобовић и Жељко Бодрожић

Одсутни чланови Комисије: Невена Кривокапић, Љиљана Смајловић, Јелена Спасић

Остали присутни: Душан Покушевски и Лука Михајловић из Београдског центра за људска права, Ахмет Делимеђац из адвокатске канцеларије Сеада Спаховића и Гордана Новаковић, генерална секретарка Савета за штампу


Дневни ред:

1. Разматрање жалбе Београдског центра за људска права на коментаре објављене на Фејсбук профилу „Курира“
2. Разматрање жалбе Софије Милошевић на текст објављен у листу „Српски телеграф“
3. Разматрање жалбе Софије Милошевић на текст објављен на порталу „Pressonline“
4. Разматрање жалбе проф. др Ђуре Ђуровића на текстове објављење у листу „Ало“

1. Београдски центар за људска права поднео је жалбу Савету за штампу због коментара на Фејсбук профилу листа који су објављени испод вести о смрти Кофија Анана, бившег генералног секретара Уједињених нација, а који су били увредљиви и расиситички. У току расправе, чланови Комисије су најпре закључили да Комисија јесте надлежна да одлучује о овоме, јер је већ било таквих жалби о којима се изјашњава. Ивана Стјеља је нагласла да не зна да ли је сврсисходно да Комисија доноси било какву одлуку када спорна ситуација више не постоји, пошто су коментари због којих је жалба поднета уклоњени. Вера Дидановић је оценила да је сврха рада Савета да помогне медијима да поштују Кодекс новинара, а да је редакција „Курира“, тиме што је повукла спорне коментаре, признала да су били неумесни и неприхватљиви. Вукашин Обрадовић и Драган Ђорђевић су, ипак, приметили да је Кодекс прекршен објављивањем дискриминаторних коментара и упитали да ли Комисија треба да се изјашњава о тој ситуацији или о садашњој, када су коментари уклоњени. Златко Чобовић је оценио да је „Курир“ поступио по захтеву подносиоца жалбе и повукао коментаре, тако да Комисија нема више о чему да одлучује. На примедбу Драгана Ђорђевића да нису уклоњени одмах по захтеву жалиоца, него тек након што су добили жалбу која је упућена Савету, одоворио је да Комисија не може да утврди да ли је редакција уопште видела то прво обавештење. Комисија је, након дискусије, једногласно одлучила да жалбу одбаци због измењених околности.

2. и 3. Софија Милошевић поднела је, преко адвоката Слободана Ружића, жалбе Савету за штампу због текстова којим се сугерише „брутална неистина“ да се бави пословном пратњом и да услуге наплаћује 2000 евра за ноћ. Будући да је реч о практично истом тексту који је „Pressonline“ преузео из „Српског телеграфа“ Комисија је водила обједињену расправу о ове две жалбе. Златко Ћобовић је оценио да је текст јако лоше написан, да се позива на „упућене изворе“ и неименоване саговорнике, док се наводна аутентичност података објављених на сајту за пословну пратњу утврђује тиме што је за остављање података неопходно платити 50 евра. Такође, како је рекао, наведено је да им се Софија Милошевић до закључења броја није јавила, а да су заиста желели да јој пруже прилику да одговори могли су да сачекају, јер текст уопште није морао да буде објављен наредног дана. Додао је да и подсећање на њену ранију везу са фудбалером, указује на лошу намеру аутора текста. Вукашин Обрадовић је рекао да није сасвм сигуран да јој је повређено право на приватност, пошто је реч о јавној личности, али да се неће потивити ако већина чланова Комисије буде сматрала да јесте. Комисија је, по окончању дискусије, једногласно одлучила да су прекршене тачке 2 и 4 Поглавља I, тачке 1 и 2 Поглавља V и тачка 1 Поглавља VII. Иста одлука донета је и у вези са текстом објављеним на порталу „Pressonline“.

4. Професор др Ђуро Ђуровић, бивши директор Београдске пословне школе поднео  је, преко адвоката Слободана Кремењака, жалбу, верујући да је спорним текстовима прекршено више поглавља Кодекса новинара Србије, јер су објављене нетачне и непотпуне информације, односно „коментари и нагађања који нису утемељени на чврстој истинитој основи“. Златко Чобовић је, у току расправе, истакао да је реч о теми од јавног интереса о којој свакако треба да се пише, али да су текстови лоши, да се не зна шта су чињенице, а шта претпоставке и нагађања, да се нигде не наводи извор. Међутим и жалилац је одбио да говори за „Ало“, а ни накнадно ништа није демантовао. Вера Дидановић и Драган Ђорђевић су оценили да ни подносилац жалбе није уложио ни мало напора да се било шта разјасни или јасно демантује, тачније да се у жалби не нуде никакви подаци или аргументи за тврдње да оно што је објављено није истина. Комисија је, због тога, једногласно одлучила да није прекршен Кодекс новинара Србије.

Седница је завршена у 20.15 сати.


Записник водила
Гордана Новаковић

Председавајућа
Ивана Стјеља