Записник са осме седнице Комисије за жалбе одржане 31.5.2012.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ
Комисија за жалбе
Бр.9
31.5. 2012.године
Београд

ЗАПИСНИК

            Са осме седнице Комисије за жалбе одржане 31.5.2012. са почетком у 18 сати, у просторијама Савета за штампу.

Седници су присуствовали чланови Комисије: Љиљана Смајловић, председавајућа, Петар Јеремић, Александар Ђивуљскиј, Стојан Марковић, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Филип Шварм, Славиша Лекић, Предраг Аздејковић и генерална секретарка Савета Гордана Новаковић, сазивач седнице.

Одсутни чланови Комисије: Небојша Спаић

Дневни ред:

  • Разматрање жалбе Ксеније Радуловић на текст објављен у листу „Вечерње новости”
  • Разно

На почетку седнице члановима Комисије представљен је нови представник јавности у Комисији Предраг Аздејковић, који је изабран уместо досадашњег члана Миљенка Дерете.

Чланови Комисије потом су размотрили жалбу коју је поднела селекторка Стеријиног позорја на интервју који су “Вечерње новости” објавиле са редитељем Егоном Савином 19.маја 2012. године.

Божо Прелевић је рекао да, по њему, овим текстом Кодекс новинара није прекршен ни на који начин. Зоран Ивошевић се сагласио са овом оценом, истакавши да је новинарка, постављајући питање које је засметало подносиоцу жалбе, изнела вредносни суд, а не чињеницу која би могла да се оспорава. Он је додао да то што је у другим медијима догађај представљен у позитивном светлу, а у “Новостима” у негативном нема никаквог значаја, јер мишњења могу бити различита.

Љиљана Смајловић је рекла да је сагласна да у конкретном тексту који је предмет жалбе нема повреде Кодекса, али да би Комисија, ипак, требало да укаже на лошу праксу “Новости” у овом случају да се, кад је реч о извештавању о Стеријином позорју, износе само негативна мишљења, а на друга страна, па ни сама селекторка фестивала нема прилику да било шта каже за тај лист.

Славиша Лекић је указао на то да су и текстови које су “Новости” раније објављивале о овом фестивалу, а које је подносилац жалбе навео, готово искључиво негативно интонирани. Сличне ставове изнели су и Филип Шварм и Тамара Скрозза, која је предложила да Комисија у одлуци, ипак, изрази и забринутост због тенденције “Новости” да не поштује правило да се чује и друга страна. Остали чланови Комисије прихватили су овај предлог, уз оцену да је и одговор главног и одговорног уредника “Новости” Ксенији Радуловић непримерен и да такође одражава неспремност да се омогући изношење другачијег мишљења.

Комисија је једногласно одлучила да спорним текстом није прекршен Кодекс новинара Србије, а да у одлуци треба да се наведе и  то да медији морају бити отворени за полемике и различите ставове.

Седница је завршена у 18.40. сати

              Записник водила:                                                                 Председвајућа:

          Гордана Новаковић,                                                              Љиљана Смајловић

генерална секретарка Савета за штампу