Записник са прве седнице Комисије за жалбе одржане 27.9.2011.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ
Комисија за жалбе
Бр: 1
27.9.2011.године
Београд

ЗАПИСНИК

            Са прве редовне седнице Комисије за жалбе одржане 27.9.2011. са почетком у 15 сати, у просторијама Савета за штампу.

            Седници су присуствовали чланови Комисије: Миљенко Дерета, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Александар Ђивуљскиј, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Филип Шварм, Тамара Скрозза, Славиша Лекић и генерална секретарка Савета Гордана Новаковић, сазивач седице.

            Одсутни чланови Комисије: Љиљана Смајловић и Небојша Спаић.

Дневни ред:

  • Разматрање пристиглих жалби
  • Договор о даљем раду

На почетку седнице Петар Јеремић, који је и члан УО Савета за штампу упознао је чланове Комисије са активностима Савета у протеклих месеци, као и са избором генералног секретара Савета.

1. Генерална секретарка је чланове Комисије обавестила да су за десетак дана, колико прима жалбе, достављена два приговора, који су поднели Драгослав Вељковић и НВО Жене против насиља, уз сагласност Ранке Копривице, која је оштећена објављивањем спорног текста у листу „Прес“.

                После краће расправе, Комисија је, на предлог Боже Прелевића, једногласно одлучила да се Драгослав Вељковић обавести да његов захтев да се превентивно забрани објављивање текста у „Политикином“ додатку „Потрошач“, не може бити испуњен јер излази из оквира делокруга надлежности Савета.

            У случају жалбе на писање „Преса“, генерална секретарка је обавестила Комисију да је жалба упућена главном и одговорном уреднику и да се у року од недељу дана очекује његов одговор. На предлог Тамаре Скроззе, Комисија је једногласно одлучила да генералнa секретарка одмах по истеку овог рока, члановима Комисије достави предлог одлуке о којем ће се они изјаснити писаним путем (мејлом).

2. Комисија је једногласно одлучила да се редовне седнице убудуће одржавају сваког последњег четвртка у месецу, у 18 сати, о чему ће њене чланове генерална секретарка обавештавати седам дана раније. Комисија је прихватила предлог Миљенка Дерете да се, уколико је реч о случају који захтева брзо реаговање, Комисија одмах обавести и по потреби састане, како би се одлука што пре донела.

Чланови Комисије расправљали су и о томе да ли је увек неопходно да подносилац жалбе обезбеди сагласност онога на кога се текст односи и да ли невладине организације могу наступати у име мањинских заједница. Закључено је да ће Комисија о овоме одлучивати од у зависности од друштвеног значаја случаја.

Седница је завршена у 15.45 сати

              Записник водила

             Гордана Новаковић,

Генерална секретарка Савета за штампу