Записник са седамнаесте седнице Комисије за жалбе одржане 3.6.2013

САВЕТ ЗА ШТАМПУ
Комисија за жалбе
Бр. 18
3.6.2013.године
Београд

ЗАПИСНИК

Са 17. седнице Комисије за жалбе одржане 3.6.2013. са почетком у 18 сати, у просторијама Савета за штампу.

Присустнии сви чланови Комисије: Тамара Скрозза, Љиљана Смајловић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Александар Ђивуљскиј, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Небојша Спаић, Филип Шварм, Предраг Аздејковић и Владо Мареш.

Остали присутни: Гордана Новаковић, генерална секретарака Савета за штампу

Дневни ред:

  1. Разматрање жалбе Министарства финансија и привреде на „Наше новине“
  2. Разматрање жалбе Привредног друштва ДИПОС ДОО Београд на текст објављен у листу „Ало“
  3. Разматрање жалбе Ненада Чанка на текстове објављене у листу „Курир“
  4. Разно

На почетку седнице чланови Комисије су обавештени да је Независно удружење новинара Србије за новог члана Комисије изабрало Влада Мареша, јер је досадашњи члан Комисије за жалбе Славиша Лекић поднео оставку.

1.Генерална секретарка је подсетила чланове Комисије да „Наше новине“ нису прихватиле надлаженост Савета за штампу, па Комисија не може да доноси одлуку о жалби, већ у случају да утврди да је Кодекс прекршен може изрећи јавну опомену, без обавезе листа да је објави. Министарство финансија и привреде поднело је жалбу због текста ”Динкићев секретар сакрио 600 милиона евра”, објављеног 15.4.2013. године. На текст је истога дана када је текст објављен упућен деманти, објављен је само део, а у наставку су поновљене информације из текста на који се деманти односио. У расправи, у којој су учествовали: Тамара Скрозза, Љиљана Смајловић, Филип Шварм и Петар Јеремић, истакнуто је да је прекршена тачка 6, одељка ИИИ Кодекса новинара Србије, која се односи на обавезу објављивања одговора. Тамара Скрозза је навела да је редакција заправо оповргава деманти понављањем информације која је демантована, уз поновно позивање на неименовани извор.. Она је навела и да је деманти ”цензурисан”, јер су изостављени кључни подаци. Љиљана Смајловић је истакла да Кодекс није прекршен само оваквим објављивањем демантија, него и самим текстом. Све информације потичу из једног анонимног извора, а ”Наше новине” нису пружиле прилику ”другој страни” да изнесе своје тврдње, односно нису сачекале да Министарство одговори. Након расправе, Комисија је једногласно одлучила да су прекршене и одредбе 1. и 4. Кодекса из Одељка Истинитост извештавања.

2. У расправи о жалби ДИПОС-а на текст  ”ДИПОС бацио 200 милиона, а дипломате у фекалијама” који је дневник ”Ало” објавио  25.4.2013. године, учествовали су: Тамара Скрозза, Љиљана Смајловић, Филип Шварм, Небојша Спаић, Божо Прелевић, Стојан Марковић и Предраг Аздејковић. Љиљана Смајловић и Тамара Скрозза рекле су да је новинар у овом случају поступио у складу са начелом дужне пажње, односно да је поштовао све професионалне стандарде. Филип Шварм је истакао да су овакви случајеви доста чести и да су се готово сви новинари суочавали са тим да из одређеног предузећа не желе да им одговоре на питања, а онда када текст буде објављен, шаљу демантије. Предраг Аздејковић је навео да је новинар чак 40 дана чекао на одговор који није добио, иако су у ДИПОС-у били дужни да то учине по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. По мишљењу Небојше Спаића, о прекршају Кодекса не може се говорити већ и због чињенице да је ”Ало” објавио и одговор ДИПОС-а на текст. Божо Прелевић је такође рекао да Кодекс није прекршен, али је истакао и да деманти није добро објављен. Одговор који је послат је, осим што је знатно скраћен, објављен уз пропратне коментаре новинара, што није исправно. Чланови Комисије су оценили да је скраћење одговора у овом случају било нужно због његове дужине (одговор је био знатно дужи од текса на који се односио), али су и упозорили и да редакције, у случајевима када је тако нешто нужно, морају да воде рачуна о томе да не избаце битне делове на основу који читалац закључује о истинитости догађаја. Чланови Комисије једногласно су одлучили да повреде Кодекса у овом случају није било.

3. Расправљајући о жалби Ненада Чанка на текстове ”Најбоље чувана тајна: Ненад Чанак био Милошевићев шпијун” објављеним 11.5. 2013. и ”Чанак сам признао да га је врбовао ДБ”, објављеним 30.5.2013. године у листу ”Курир”, чланови Комисије Филип Шварм, Љиљана Смајловић и Небојша Спаић истакли су да и ови текстови и уопште начин на који ”Курир” већ дуже време пише о Ненаду Чанку представлају веома грубу повреду Кодекса новинара. По њиховој оцени, реч је типичном примеру ничим поткрепљене ”медијске хајке”, коју овај лист спроводи над подносиоцем жалбе. Остали чланови Комисије сагласили су се са овим ставовима, па је Комисија једногласно одлучила да је ”Курир” прекршио Кодекс и наложила листу да објави одлуку Комисије.

4. Генерална секретарка је подсетила чланове Комсије на писмо Фејсбук групе којим се тражи да реагују на неприхватљиво писање медија о К.Д. коју су прогласили одговорном за масакр у Великој Иванчи. Она је обавестила чланове Комисије и да је стигло неколико жалби грађана сличе садржине, које нису могле бити птихваћене јер се са њиховим подношењем није сагласила оштећена. На предлог Небојше Спаића, Комисија је једногласно одлучила да се у саопштењу са седнице објасни због чега Комисија није могла да разматра ове жалбе, али да се истовремено саопшти и да Комисија овакво извештавање медија сматра скандалозним и супротним свим професионалним и етичким нормама.

Седница је завршена у 19.15 сати.

Записник водила                                                                                            Председавајућа

Гордана Новаковић                                                                                     Тамара Скрозза