Записник са седме седнице Комисије за жалбе одржане 26.4.2012.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ
Комисија за жалбе
Бр.8
26.4. 2012.године
Београд

ЗАПИСНИК

            Са седме седнице Комисије за жалбе одржане 26.4.2012. са почетком у 18 сати, у просторијама Савета за штампу.

Седници су присуствовали чланови Комисије: Љиљана Смајловић, председавајућа, Петар Јеремић, Александар Ђивуљскиј, Стојан Марковић, Небојша Спаић, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Филип Шварм, Славиша Лекић и генерална секретарка Савета Гордана Новаковић, сазивач седнице.

Одсутни чланови Комисије: Миљенко Дерета

Дневни ред:

  • Разматрање жалбе Народне банке Србије на тексове објављење у листу „Прес”
  • Разматрање жалбе Регионалног центра за мањине на текст објављен у „Политици”
  • Разно

1. Генерална секретарка је обавестила чланове Комисије да, због тога што је председавајућа Љиљана Смајловић била на путу, нису припремиле предлоге одлука за жалбе које су на дневном реду. Она је навела да мисли да у неким од текстова на које се НБС жалила јесте прекршен Кодексом, али не у свим и да би можда требало да се разматрају одвојено. Такође је обавестила Комисију да “Прес” није одговорио на наводе из жалбе, али да ни од НБС није успела да сазна да ли је лист уопште покушао да добије било какав одговор од гувернера у вези са променама курса о којима је данима писао. Она је додала и да подносилац жалбе подсећа да по Закону о НБС, курс динара не утвђује гувернер, нити гуверенер води фисклану политику, како је наведено у текстовима објављаним у “Пресу”.

Божо Прелевић је рекао да “Пресу” није циљ да информише грађане, већ да објављеним текстовима води кампању против гувернера, док је Филип Шварм додао да јесте очигледно да је реч о кампањи, али да треба водити рачуна и о томе да је гувернер Народне банке Србије јавна личност и да је његов рад подложан критици. Тамара Скрозза и Петар Јеремић су истакли да има разлике у објављеним текстовима, да су неки од њих коментари којима аутори изражавају своје мишљење о раду гувернера, док су други “веома проблематични” јер се у њима износе наводни ставови “аналитичара, стручњака, политичара”, без икакве информације о томе ко је тачно и шта рекао. Љиљана Смаљовић је рекла је је она протиов тога да се разматра сваки текст појединачно јер је читава серија текстова у функцији кампање коју лист води против гувернера: “Они нису износили мишљења, него су их креирали и организовали ‘прогон’ гувернера”. Она је рекла да је читава серија текстова очигледно пристрасна, да се у њима износе неистините чињенице и крше професионални стандарди. Божо Прелевић и Зоран Ивошевић су нагласили да гувернер јесте јавна личност и да мора да буде спреман да истрпи критику, али да то, ипак, не значи да је медију све дозвољено. Петар Јеремић је инсистирао да у појединим текстовима нема никаквог кршења Кодекса, али је одлука да је Кодекс прекршен усвојена једногласно, након што је прихваћен предлог Љиљане Смајловић да је у одлуци Комисије не наводе наслови текстова, већ само период у коме су објављени.

2. Генерална секретарка је, упознајућу гланове Комисије са жалбом на уводник објављен у “Политици” подсетила да је на претходној седници, у сличном случају, одлучено да је “Прес” прекршио Кодекс дискриминишући целу једну мањинску заједницу, те да је овде реч о дискриминацији Рома.

Небојша Спаић је рекао да се не слаже са том оценом и да је ово добра прилика да се озбиљније продискустује о оваким случајевима. По њему, чињеница је да се крађом лима, каблова и сличне врсте робе баве претежно Роми и то вероватно није тешко доказати, али је питање да ли је та чињеница релевантна за текст. Спаић је рекао да верује да јесте и да аутор оправдано истакао националну припадност крадљиваца.

Божо Прелевић је навео да из судијске праксе зна да је све што је у тексту наведено тачно, као и да у спорном тексту не види никакву жељу аутора да се ова мањинска група стигматизује. Он је истакао да не види дискриминацију и да сматра да Кодекс новинара није прекршен. (Прелевић је потом напустио седницу због, како је рекао, других обавеза). Сличном мишљења био је и Зоран Ивошевић који је рекао да не треба бити превише ригидан и да је аутор текста изнео истините податке.

Филип Шварм је, међутим, истакао да се текст може посматрати као позив на линч јер стигматизује Роме представљајући их као лопове који могу да краду јер имају моћне заштитнике због којих им судови не могу ништа. Тамара Скрозза је такође рекла да је овде реч о кршењу Кодекса који каже да се национална припадност може навести само ако је неопходна за разумевање природе кривичног дела, што овде није случај. Она је оспорила и тезу да су крадљици робе која се наводи у тексту “по правилу Роми” , тврдећи да такав податак није како је, рекао Небојша Спаић, чињеница коју нико не спори.

Александар Ђивуљскиј је рекао да Комисија треба да, пре свега, одговори на питање да ли је било неопходно да се у тексту наведе да је реч о крадљивцима ромске националности, па је председавајућа Љиљана Смајловић ставила на гласање ово питање. Да национаоност јесте битна сматрали су Небојша Спаић, Александар Ђивуљскиј, Зоран Ивошевић и Љиљана Смајловић, док су Тамара Скрозза, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Филип Шварм и Славиша Лекић имали супротно мишљење.

            Председавајућа је затим ставила на гласање предлог да је прекршен Кодекс, а “за” су гласали: Тамара Скрозза, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Филип Шварм и Славиша Лекић. Како је за доношење одлуке потребна двотрећинска већина, констатовано је да одлука није донета.

            Небојша Спаић је затражио да се, приликом писања одлуке наведе и да је Божа Прелевић био против, јер је то јасно рекао, али је на интервеницју Филипа Шварма, Љиљана Смајловић рекла да његов глас не може да се рачуна јер није присуствовао гласању.

            Председавајућа је навела да би од “Политике” ипак требало затражити да објави ставр Комисије, без обзира што нема такву обавезу будући да није донета одлука да је прекршен Кодекс новинара Србије.

3.Чланови Комисије изабрали су једногласно, на предлог Небојше Спаића, Филипа Шварма за заменика председавајућег Комисије за жалбе. Шварм ће бити заменик председавајућег бити до краја јула, а потом ће преузети место председвајућег.

Седница је завршена у 19.30. сати

           Записник водила:                                                                Председвајућа:

        Гордана Новаковић,                                                            Љиљана Смајловић

генерална секретарка Савета за штампу