Записник са шесте седнице Комисије за жалбе одржане 29.3.2012.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ
Комисија за жалбе
Бр.7
29.3. 2012.године
Београд

ЗАПИСНИК

            Са шесте седнице Комисије за жалбе одржане 29.3.2012. са почетком у 18 сати, у просторијама Савета за штампу.

Седници су присуствовали чланови Комисије: Миљенко Дерета, Љиљана Смајловић, председавајућа, Петар Јеремић, Александар Ђивуљскиј, Стојан Марковић, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза и Филип Шварм и генерална секретарка Савета Гордана Новаковић, сазивач седнице.

Одсутни чланови Комисије: Небојша Спаић и Славиша Лекић

Дневни ред:

  • Разматрање предлога Народне банке Србије да се жалба коју су поднели на тексове објављење у листу „Прес” разматра по скраћеној процедури
  • Разматрање жалбе Геј лезбејског инфо центра на текст објављен у листу „Прес”
  • Разно

1. Генерална секретарка је обавестила чланове Комисије да НБС предлаже Комисији да њихову жалбу на серију текстова објављених у „Пресу” разматра по скраћеном поступуку, на основу члана 8. Пословника оп раду Комисије за жалбе. Она је рекла да сматра како не постоји основ за скраћени поступак који је иначе предвиђен за случајеве очигледног кршења Пословника. Петар Јеремић је навео да је НБС пре три недеље најавила да је поднела жалбу, да би, после толиког закашњења у достваљању, тражила скраћени поступак, док је Тамара Скрозза нагласила да НБС овим захтевом заправо прејудицира одлуку Комисије о томе да ли је било кршења Кодекса унапред истичући да је оно очигледно. Комисија је, зато, једногласно одлучила да се ова жалба разматра по редовној процедури, односно да се најпре затражи одговор редакције.

2. Чланови Комисије најпре су, на предлог генералне секретарке, једногласно одлучили да ГЛИЦ јесте овлашћени подносилац жалбе, будући да Пословником није прецизно решена ситуација у којој је текстом повређена цела мањинска група, а не појединац који би требало да се сагласи са тим да неко у његово име поднесе жалбу. У расправи о самој жалби на текст “Менгеле са Оксфорда: Лекарима дозвола да убијају децу” учествовали су Тамара Скрозза, Филип Шварм,

Миљенко Дерета, Стојан Марковић, Александар Ђивуљскиј и Петар Јеремић, који су сви истакли да је спорним текстом јесте прекршен Кодекс нивинара јер је дискиминисана читава геј популација тиме што се у исти контекст стављају “бизарности” као што су убијање новорођене деце која имају сметње у развоју, политичко организовање педофила са геј браковима, њиховим правом да усвајају децу и операцијама промене пола. Аутор текста, како је навео Филип Шварм, заправо говори да се “онај ко се залаже за геј бракове, залаже и за убијање деце”, док је Александар Ђивуљскиј истакао да такав “кафански приступ, мешања  баба и жаба” новинар не сме да дозволи и мора да смисли бољи начин да заголица машту читалаца. Петар Јеремић је истакао да је текстом повређен не само одељак IV, став 4. Кодекса новинара (како је ГЛИЦ навео у жалби) већ и одељак III, тачка 5 који прописује обавезу новинара да “поштује и штити права и достојанство деце, жртава злочина, особа са хендикепом и других угрожених група”.

Љиљана Смајловић сматрала је, међутим, да нема повреде Кодекса, односно да је реч о примитивизму и простаклуку, а не о озбиљнијем огрешењу о етичке норме. Она је упозорила да би потенцијално могло бити веома опасно да се нешто тумачи на основу контекста, а не онога што је стварно написано. Сличан став изнео је и Божо Прелевић (који је касније дошао на седницу), наводећи да у тексту не види елементе дискриминације, нити да сматра да овакав текст може да изазове насиље над припадницима геј популације.

Комисија је после расправе, већином гласова одлучила да је Кодекс прекршен и наложила листу “Прес” да објави ову одлуку.

3. Пошто је Миљенко Дерета претходно дописом обавестио чланове комисије да због тога што је одлучио да се политички ангажује и пошто очекује да ће после избора 6. маја бити посланик, не може више да буде представник цивилног друштва у Комисији. Комисија је одлучила да Дерета остане члан Комисије до избора новог. Генерална секретрарка рекла је да је УО Савета већ донео одлуку о расписивању конкурса који ће бити објављен прве недеље априла. Конкурс мора бити отворен 30 дана, па се избор новог члана очекује половином маја.

Седница је завршена у 18.45. сати

                Записник водила:                                                               Председавајућа:

             Гордана Новаковић,                                                          Љиљана Смајловић

генерална секретарка Савета за штампу