Записник са шездесет прве седнице Комисије за жалбе одржане 26.1.2017.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ
Комисија за жалбе
Бр. 62
26.1.2017. године
Београд


ЗАПИСНИК

Са 61. седнице Комисије за жалбе одржане 26.1.2017. са почетком у 17 сати у просторијама Савета за штампу

Присутни сви чланови Комисије: Стојан Марковић, Тамара Скроза, Владо Мареш, Вера Баришић Поповић, Петар Јеремић, Владимир Радомировић, Невена Кривокапић, Ивана Стјеља, Драган Ђорђевић, Златко Чобовић и Јелена Спасић.

Остали присутни: Гордана Новаковић, генерална секретарка Савета за штампу


Дневни ред:

1. Разматрање жалбе Аутономног женског центра на текстове објављене у сневним листовима „Ало“ и „Информер“
2. Разматрање жалбе „Јужних вести“ на текстове објављене на порталу „Kraljevo online“.


1. Аутономни женски центар је поднео жалбу, сматрајући да је прекршено више тачака Кодекса новинара Србије текстом у којем се, на основу изјава неименованих сведока, тврди да је убиству о којем се извештава, претходила свађа око секса, чиме се вређа приватност и достојанство жртве и тражи оправдање за убиство. Комисија је водила обједињену расправу о оба текста, будући да је реч о саржају исте жалбе, али је гласала о сваком тексту посебно. У току расправе, Тамара Скроза је рекла да је реч о «школском примеру» кршења Кодекса. Жртва убиства се додатно виктимизује, а сви наводи у тексту су нагађања предстваљена као чињенице. Она је додала да у текстовима има и родно засноване дискриминиације, али да се о томе још и може расправљати, док је све остало што је наведно у жалби неспорно. Јелена Спасић је истакла да, чак и да је све што у текстовима пише тачно, односно да није реч о спекулацијама о ономе што је убиству претходило, то никако не може да буде оправдање за починиоца, а у спорним тестовима се, чини се, тражи оправдање за то. У листу «Ало» се чак у наслову успостваља директна узрочно последична веза – убио је јер …што је потпуно неприхватљиво. Златко Чобовоић је оценио да су текстовима прекршене све тачке Кодекса које је подносилац жалбе навео и додао да су, уз све прекршаје Кодекса, текстови и нелогични – па тако сведок који је чуо свађу говори о томе шта је жена урадила, као да је то видео… На нелогичности је указала и Невена Кривокапић, пре свега у тексту који је објављен у «Информеру», где се каже и да се починилац не сећа детаља убиства, већ «само да га је жена вређала», док се истовремено описује као је тукао рукама, па ногама и сл. Она је навела и да је надловом у којем се изричито тври да је «убио» прекршена и претпоставка невиности». По мишљењу Петра Јеремића, «Информер» је прекршио и одредбу Кодекса која се односи на обавезу поштовања етике и културе јавне речи, коришћењем непримерених израза у тексту. Владимир Радомировић указао и на то да су идентичне изјаве у једном тексту приписане «раднику оближње фирме», а у другом «извору из истраге». Ивана Стјеља је нагласила да се текстови не баве насиљем, већ се њима трагична ситуација предстваља као смешна и тражи се одговорност жртве. Будући да партнерско насиље није проблем ни само ове жене, ни само те породице, већ читавог дртуштва, поптуно је неприхватљиво да се о томе извештава свођењем читаве приче на нагађања о узроку убиства. Након расправе, Комисија је са десет гласова «за» и једним «уздржаним» одлучила да је «Ало» прекршио Кодекс новинара Србије, укључујући и одредбу о обавези поштовања претпоставке невиности, које није била наведена у жалби. Комисија је, потом, једногласно одлучила да је «Информер» прекршио све тачке Кодекса које су наведне у жалби.

2. «Јужне вести» су поднеле жалбу због тога што је портал «Kraljevo online», без њихове сагласности и без навођења извора, у целости пренео текстове којима «Јужне вести» најављују 11 епозода серијала «Моје право», чије описе су добили од продуцента серијала и објавили уз одређене измене. Златко Чобовић је, у току дискусије, рекао да у овом случају постоје две одвојене ствари. Једна је видео материјал, који је ауторско дело, за чије је емитовање  продуценткиња дала сагласност и једном и другом порталу. Друга су текстови уз сваку од епизода, које су, на основу информација добијених од продуценткиње, састављале „Јужне вести“. Ови текстови су ауторска дела као оригиналне творевине настале обрадом података добијених од продуценткиње, без обзира на своју вредност, величину, садржину, намену и начин испољавања, а они су у овом случају предмет жалбе. Те текстове је у целости пренео портал „Kraljevo online“, без сагласности „Јужних вести“, и не наводећи одакле их је преузео. Због тога је, по њему, подносилац жалбе у праву. Кодекс јесте прекршен јер су текстови, као ауторска дела, преузети у целини, при чему нису битни вредност ни квалитет садржаја који је преузет, већ  то што су преписани у потпуности, без дозволе „Јужних вести“ и без навођења извора. Текстови су, у међувремену, скинути са портала „Kraljevo online“, можда, како је рекао, и због свести да је прекршен Кодекс. Невена Кривокапић је рекла да је у дилеми у овом случају, јер су «Јужне вести» и саме навеле да су добијале описе епизода од продуценткиње и објављивали их уз одређене измене, те да је питање да ли су такве најаве ауторско дело. «Реч је о основним информацијама о емисију, не видим ту неку оригиналну духовну творевину», рекла је. Стојан Марковић је, међутим, оценио да ниеј реч о томе да ли је неко направио аутрско дело, веч да ли је неко нешто преписао без дозволе. То што су то наставили да раде и након упозорења, само погоршава ствар, додао је и истакао да нема никакву сумњу да је Кодекс прекршен. Сличног мишљења била је и Јелена Спасић које је навела да није важно колики је напор неко уложио да нешто напише, него то што је неко други то копирао без дозволе. Петар Јеремић и Владимир Радомиривић су указали на могућност да је продуценткиња серијала упутила «Kraljevo online» на то да постоје текстови којима се епизоде најављују на порталу «Јужне вести», док је Владо Мареш оценио ја је «ипак превише» прогласити најаву телевизијске емисије ауторским делом. По окончању расправе, Комисија је са осам гласова «за», два «против» и једним «уздржаним» одлучила да је Кодекс прекршен и изрекла јавну опомену порталу «Kraljevo online».

Седница је завршена у 18 сати.


Записник водила
Гордана Новаковић

Председавајући
Владимир Радомировић