Записник са тридесет друге седнице Комисије за жалбе одржане 4. 9. 2014.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ 
Комисија за жалбе

Бр. 33

4.9.2014.године

Београд

ЗАПИСНИК

Са 32. седнице Комисије за жалбе одржане 4.9.2014. са почетком у 18 сати у просторијама Савета за штампу.

Присутни сви чланови Комисије: Зоран Ивошевић, Петар Јеремић, Љиљана Смајловић, Стојан Марковић, Тамара Скрозза, Владо Мареш, Предраг Аздејковић, Иван Цвејић, Божо Прелевић, Златко Чобовић и Марија Кордић

Остали присутни:  Стефан Ћурдо из адвокатске канцеларије Божа Прелевића, Чедомир Митровић, пројект менаџер Савета за штампу и Гордана Новаковић, генерална секретарка Савета за штампу

Дневни ред:

1. Избор заменика председавајућег Комисије за жалбе

2. Разматрање жалбе Геј стрејт алијансе на текст објављен у „Нашим новинама“

3. Разматрање жалбе Ивана Поповића на текст објављен на порталу „Телеграф.рс“

4.Разматрање жалбе Александра Максимовића на текстове објављене на порталу „Глас западне Србије“

Пре почетка седнице, чланови Комисије обавештени су да је Асоцијација медија за свог представника у Комисији за жалбе, уместо Игора Ћузовића, изабрала Марију Кордић, помоћника главног и одговорног уредника дневног листа „Курир“.

1.На предлог Петра Јеремића за заменика председавајућег једногласно је изабран Иван Цвејић. Он ће, по истеку мандата садашњег председавајућег, од јануара 2015. године, председавати Комисији.

2. Геј стрејт алијанса поднела је жалбу сматрајући да су „Наше новине“, објављивањем фотографије геј пара који држи бебу уз наслов „Само да ово зло не стугне и код нас“  коментарима у тексту „куда иде ова планета“, „сачувај боже и далеко било“, као и дискриминаторским изјавама саговорника у тексту  прекршиле одредбе Кодекса новинара Србије које се односе на забрану дискриминације и ширења предрасуда и стереотипа. Генерална секретарка и председавајући подсетили су да је Комисија на претходној седници разматрала жабу Геј лезбејског инфо центра на исти текст и да није успела да усагласи одлуку, те да сматрају да Комисија може поново да разматра жалбу друге организације на исти текст. Чланови Комисије су једногласно подржали овај предлог. У току расправе о томе да ли је овим текстом прекршен Кодекс новинара, Зоран Ивошевић је подсетио на мишљење које је изнео да претходној седници – да код њега слика двојице мушкараца који држе бебу на грудима изазива негативну реакцију, као и код већине других људи. „Наслов и текст јесу мало ‘тврђи’, али неко свакако мора да се бави оваквом имитацијом породице, због које се жртвује и дете које ће живети у неприродном амбијенту и мајка, која остаје без свог детета, као и оно без ње. Породица су мајка, отац и деца, а ово је илузија породице“, рекао је. Предраг Аздејковић је истакао да би требало да водимо рачуна да изношењем таквих тврдњи вређамо оне који не живе у породицама коју чине мајка, отац и деца. Он је додао да лично, као левичар, има мали проблем са сурогат мајкама, јер би то могло да доведе до тога да богате жене почну да плаћају да им неко рађа децу да се оне не би мучиле, али да то нема везе са текстом, који отворено дискриминише геј особе. Марија Кордић је нагласила да Комисија треба да се бави текстом, а не појавом. „Сагласна сам са проф. Ивошевићем кад је реч о појави, али мислим да је текстом прекршен Кодекс“. Исти став имао је и Стојан Марковић, наглашавајући да у тексту не постоји „друга страна“, односно неко ко би рекао нешто позитивно о праву геј парова да имају децу. Након краће расправе, Комисија је са осам гласова „за“ и три „против“ одлучила да су „Наше новине“ прекршиле Кодекс новинара Србије.

3. Републичка радиодифузна агенција доставила је Савету жалбу Ивана Поповића на текст објављен на порталу „Telegraf.rs“, огласивши се ненадлежном за онлајн медије. У току расправе о томе треба ли Комисија треба да одлучује о овој жалби, већина чланова оценила је да за то нема основа. Према речима Зорана Ивошевића, жалба не испуњава услов из члана 3. Пословника о раду Комисије за жалбе да објављени садржај мора да се односи на подносиоца лично. Петар Јеремић је рекао да би се могло поступити и другачије, односно може се сматрати да се текст односи и на подносиоца жалбе, као и на сваког другог мушкарца. Генерална секретарка је подсетила да Савет прихвата жалбе невладиних организација које се жале у име одређене групе, па треба размислити и о томе да ли онда право да се жали има и сваки припадник групе појединачно. Предраг Аздјековић је сматрао да жалбу треба прихватити, јер, ако би била прихваћена да су је поднела тројица мишкараца, окупљена у неку невладину организацију, зашто не би могао да је поднесе и један. Божо Прелевић је, напротив, мислио да ни невладиним организацијама није требало омогућити да се жале, али је истакао да свакако треба успоставити принцип који би важио за све случајеве и посебно указао да постоји опасност да Комисија убудуће буде „затрпана“ жалбама, ако се омогући свима да се жале на сваки текст. По окончању расправе, „за“ прихватање жалбе гласала су три члана Комисије, док је осам било „против“, па је жалба одбачена.

4. Комисија није разматрала жалбу Александра Максимовића на текстове објављене на порталу Глас западне Србије, јер се члан Комисије Стојан Марковић изузео из одлучивања. Марковић је поменут и у једном од спорних текстова и у одговору главног уредника портала. Због тога је договорено да се, у складу са члановима 12. и 13. Пословника о раду Комисије за жалбе,  расправа одложи за наредну седницу, а да Локал прес одреди другог представника који би учествовао у расправи и одлучивању уместо Марковића.

Седница је завршена у 18.45 сати.

Записник водила                                                             Председавајући

Гордана Новаковић                                                         Петар Јеремић