Записник са тридесет треће седнице Комисије за жалбе одржане 25. 9. 2014.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ 
Комисија за жалбе

Бр. 34

25.9.2014.године

Београд

ЗАПИСНИК

Са 33. седнице Комисије за жалбе одржане 25.9.2014. са почетком у 18 сати у просторијама Савета за штампу.

Присутни чланови Комисије: Зоран Ивошевић, Петар Јеремић, Љиљана Смајловић, Стојан Марковић, Тамара Скрозза, Владо Мареш, Иван Цвејић, Златко Чобовић и Марија Кордић

Одсутни чланови Комисије: Предраг Аздејковић и Божо Прелевић

Остали присутни:Дејан Миладиновић, председник УО Локал преса, који учествује у расправи и одлучивању о тачкама из којих је изузет Стојан Марковић и Гордана Новаковић, генерална секретарка Савета за штампу

Дневни ред:

1. Разматрање жалбе групе родитеља на текстове објављене у „Блицу“

2. Разматрање жалбе Дејана Бачића на текст објављен у „Новом гласу комуне“

3. Разматрање жалбе Института за трансфрузију крви на текст објављен у листу „Ало“

4. Разматрање жалбе портала Озонпресс.нет на фотографије објављене на порталу Глас западне Србије

5..Разматрање жалбе Александра Максимовића на текстове објављене на порталу Глас западне Србије

Пре почетка седнице, чланови Комисије обавештени су да је Локал прес делегирао Дејана Миладиновића да, уместо члана Комисије Стојана Марковића, одлучује о жалбама које се односе на Глас западне Србије

1.Адвокат пет породица чија деца су учествовала у омладинском кампу Српске истините православне цркве поднео је жалбу, сматрајући да је серијом текстова објављених о том кампу, “Блиц” прекршио више тачака Кодекса, које се односе на истинитост извештавања, дискримнацију на верској основи и угрожавање деце. У току расправе већина чланова Комисије оценила је да је о овој теми требало писати другачије. Љиљана Смајловић је рекла да је текст веома тенеденциозан и да је Кодекс прекршен у свему што је подносилац жалбе навео. Сличног мишљења била је и Тамара Скрозза, које је истакла да у тексту, не само да има дискриминације на верској основи, него је и приступ теми потпуно сензационалистички, тако да се ствара утисак да се деца у том кампу заиста обучавају да пуцају из калашњикова и да се од њих прави некаква “верска војска”. Марија Кордић је навела да у тексту има и озбиљних професионалних пропуста – у првим текстовима уопште нема “друге стране”, а сви су тенеденциозни, негативно интонирани и писани на основу претпоставке да се деца играју правим пушкама. По њеној оцени, редакција је то свесно урадила. Златко Чобовић се сагласио са оценом да је текст сензационалистички и пренаглашен, али је рекао да не стоје све оцене подносиоца жалбе и да Кодекс није прекршен –лица деце нису препознатљива, у тексту есте наведено да је реч о репликама пушака,“Блиц “је објавио став друге стране, епископа Акакија, тачно је да Српска истинита православна црква није призната, док је без значаја да ли је обука у пуцању трајала неколико сати или неколико дана. Стојан Марковић сматрао да Кодекс није прекршен, као и Зоран Ивошевић, који је рекао да је уплашен оним што је прочитао, да “не приличи ни цркви, ни вери” да организује камп у којем деца носе унформе и пуцају из пушака. По његовом мишљењу, управо је и требало писати тако како је “Блиц” то урадио.ЉиланаСмајловић је подсетила да Комисија треба да оцени новинарски рад, односно да ли је текст написан у складу са Кодексом, а не да се бави тиме да ли црвка треба да организује дечје кампове, док је Владо Мареш нагласио да је управо то што је Ивошевић уплашен овим текстом доказ да је њиме прекршен Кодекс. Јер, како је рекао, текст је и написан злонамерно,на  основу предрасуда, и да би се ширила паника због деловање неке наводне милитантне секте. Након расправе, шест чланова Комисије гласало је да је Кодекс новинара прекршен, док су три члана била против. ако је било потребне двотрећинске већине, одлука није донета, јер није испуњен услов да “за” мора да гласа бар један представник сваког од четири оснивача и најмање један представник јавности.

2. Дејан Бачић поднео је жалбу јер је недељник „Нови глас комуне“ из Апатина „на целој страни“ објавио текст којим га „вређа и омаловажава“. Текст је објављен као реаговање на његову критику тог медија и ТВ Апатин. Чланови Комисије нису у томе видели повреду Кодекса. Петар Јеремић је рекао да је медиј само одговорио на његове увреде и да се то не може третирати као кршење забране да новинари извештавају о стварима у којима имају лични интерес. Иван Цвејић је навео да је једино што би могло бити кршење Кодекса необјављивање његовог одговора, али како се испоставило да га није ни послао, редакција се није огрешила о професионална правила. За Зорана Ивошевића није прихватљива Бачићева тврдња да он има право да каже шта хоће, а да новинаре обавезује Кодекс, јер, како је рекао, „он је први почео и они имају право да одговоре на притисак“. Тамара Скрозза је рекла да јој се чини да је Комисија злоупотребљена у овом случају, будући да она не може да одлучује ко је у праву у локалном политичком сукобу, а од ње се очекују управо то. Због тога ће, објаснила је, остати уздржана. По окончању расправе, Комисија је са седам гласова „за“ и два „уздржана“ одлучила да „Нови глас комуне“ није прекршио Кодекс.

3.Жалба Института за трансфузију крви поднета је јер је „Ало“, како тврде, објавио више нетачних информација у вези са поништеним конкурсом за јавне набавке у тој институцији, као и због начина на који су објављени одговори достављени редакцији. У току расправе, већина чланова Комисије оценила је да је „Ало“ текст саставио на основу одлуке комисије која је поништила конкурс, те да Институт заправо полемише са њом. Оваквог мишљења били су Зоран Ивошевић, Златко Ћобовић и Иван Цвејић, који је навео и да је позитивно што је лист сачекао неколико дана са објављивањем текста док није добио одговор Института. Марија Кордић је рекла да они који одговарају на питања новинара у одређеним институцијама често немају осећај за то колико простора у новинама има, па пишу предугачке одговоре и онда очекују да све то буде објављено. Она је додала да је део одговора који је „Ало“ објавио „права мера“. По мишљењу Петра Јеремића, међутим, Кодекс јесте прекршен, нису објављена потребна објашњења која је Институт послао, а текст је очигледно злонамеран. Иако је за одлуку да Кодекс није прекршен гласало седам чланова Комисије, а да јесте прекршен двоје, одлука није донета, јер није испуњен услов да „за“ сваку одлуку мора да гласа бар један представника сваког од оснивача и јавности.

4. Александар Арсенијевић, уредник портала Oyonpress.net, поднео је жалбу због кршења ауторских права, тврдећи да је у текстовима портала Глас западне Србије коришћена фотографија портала који уређује, без сагласности редакције и без навођења извора и имена аутора. Комисија је закључила да је несумњиво реч о идентичној фотографији, која није потписана, те је, након краће расправе, једногласно одлучено да је Кодекс прекшен. Како је реч о медију који није прихватио пуну надлежност Савета за штампу изречена је јавна опомена.

5. Александар Максимовић поднео је жалбу због три текста објављења на порталу Глас западне Србије и то због објављивања нетачних и непроверних информација, као и због непоштовања права на одговор. У току дебате, већина чланова Комисије је оценила да Кодекс није прекршен објављивањем информације о његовом искључењу из странке, за коју подносилац наводи да је неистинита, будући да је добијена од извора који се може сматрати поузданом. Сем тога, како је рекао Зоран Ивошевић, то што одлука још није коначна информацију не чини нетачном. Иван Цвејић и Владо Мареш сматрали су није коректан начин на који је редакција опремала одговоре које је слао Максимовић, али да то није довољно за одлуку да је прекршен Кодекс. Петар Јеремић оценио је, међутим, да је Кодекс новинара прекршен јер је недопустиво да портал коментарише одговор који објављује у стилу „објављујемо иако не мислимо да је много паметан“. Он је додао и да је и законом забрањено да се одговор редакције на дематни објављује у истом броју, односно истог дана, као што ради Глас западне Србије. Тамара Скрозза је рекла да ће се и овога пута изузети из одлучивања, јер се боји да ће каква год одлука Комисије да буде и једној и другој страни послужити као аргумент у даљем сукобу. Комисија је, после расправе, са седам гласова „за“, једним „против“ и једним „уздржаним“ одлучила да Кодекс није прекршен.

Седница је завршена у 19.20 сати.

 

 Записник водила                                                                  Председавајући

Гордана Новаковић                                                                Петар Јеремић