Skip to content

Како да напишете свој интерни Кодекс

 

 

 

 

 

Тренинг


Како да напишете интерни кодекс добре новинарске праксе

 

Овај тренинг се бави следећим темама:


• Како да утврдите да ли је вашем медију потребан интерни кодекс
• Како да идентификујете етичке дилеме и проблеме који утичу на ваш рад
• Како да избегнете грешке у раду са којима смо се сусретали
• Како да напишете свој интерни кодекс добре новинарске праксе

 

      Тренинг НАПИШИТЕ СВОЈ ИНТЕРНИ КОДЕКС

 

Ако желите више података, прочитајте документ Напишите интерни Кодекс добре новинарске праксе 

Пред вама је тренинг који има за циљ да помогне медијима да одговоре на одређене етичке дилеме и проблеме у раду израдом сета принципа или докумената о уређивачкој политици и доброј новинарској пракси, у складу са Кодексом новинара Србије.
Савет за штампу је 2021. спровео истраживање о томе да ли медији у Србији имају интерне новинарске кодексе, колико су им они важни и да ли су спремни да их усвоје и примењују.


Погледајте снимак трибине “Да ли су медији спремни за интерне етичке кодексе“

 

На основу резултата истраживања, седам медија је, уз помоћ Савета за штампу, израдило своје интерне кодексе. Нове интерне кодексе сада имају: аганција Бета, Лозничне новости, Сремске новине, портали Маглочистач, Сторителер, Медиа и реформ центар Ниш, као и ТВ Инфо пулс Врање.
Представници два локална медија и експерткиње говорили су о својим искустивма у изради ових докумената и важности одговора на одређене етичке дилеме, како би охрабрили колеге да, у складу са својим потребама, израде сличне сетове принципа или докуменате.


Погледајте снимак трибине:

Израда интерних кодекса добре новинарске праксе једна је од активности Акционог плана за имплементацију медијске стратегије за период 2020-2025, и реализована је уз финансијску подршку Мисије ОЕБС-а у Србији.