Skip to content

Prihvatanje nadležnosti Saveta

 

Mediji koji nisu članovi Asocijacije medija i Lokal presa, a koji imaju nameru da prihvate punu nadležnost Saveta, podnose zahtev Upravnom odboru Saveta. Zahtev podnosi ovlašćeno lice osnivača medija.

Izdanja štampanih medija na svim platformama, informativni portali i novinske agencije moraju kumulativno ispunjavati sledeće uslove da bi mogli da podnesu zahtev:

  • moraju imati impresum

         – moraju imati redakciju od najmanje tri člana i odgovornog urednika

O zahtevima odlučuje Upravni odbor Saveta za štampu.

Možete koristiti I sledeći obrazac

 

Savet za štampu
Kraljice Natalije 28
11000 Beograd
[email protected]

 

Izjavljujem da   ­­­­­­­_________________________    prihvata punu nadležnost Saveta za štampu.

 (IME MEDIJA)

Medij ima impresum,  redakciju od najmanje tri člana i odgovornog urednika.

 

Impresum možete videti na adresi ­­­­­­­­­­­ __________________________

 

 

Datum, mesto                                                              _______________________

 

Ovlašćeni podnosilac zahteva      

           ime i potpis