Skip to content

Prihvatanje nadležnosti Saveta

Mediji koji nisu članovi Asocijacije medija i Lokal presa, a koji imaju nameru da prihvate punu nadležnost Saveta, podnose zahtev. Zahtev podnosi ovlašćeno lice osnivača medija.

Izdanja štampanih medija na svim platformama, informativni portali i novinske agencije moraju kumulativno ispunjavati sledeće uslove da bi mogli da podnesu zahtev:

      moraju imati impresum

       moraju imati odgovornog urednika

Ukoliko medij ne ispunjava ove uslove, što utvrđuje generalni sekretar, zahtev se odbacuje.

Možete koristiti I sledeći obrazac

 

Savet za štampu
Kraljice Natalije 28
11000 Beograd
[email protected]

 

Izjavljujem da   ­­­­­­­_________________________    prihvata punu nadležnost Saveta za štampu.

 (IME MEDIJA)

Medij ima impresum i odgovornog urednika.

 

Impresum možete videti na adresi ­­­­­­­­­­­ __________________________