Skip to content

Оснивачи

На основу члана 10, 11. и 12. Закона о удружењима (Службени гласник 51-09) ВЕСЕЛИН СИМОНОВИЋ, (за Асоцијацију новинских издавача и електронских медија), ВЛАДАН ФИЛИПЧЕВ, (за Асоцијацију независних локалних медија “Локал прес”), НАДЕЖДА ГАЋЕ, (за Независно удружење новинара Србије) и ЉИЉАНА СМАЈЛОВИЋ, (за Удружење новинара Србије) основали су Савет за штампу на Скупштини одржаној 12.02. 2009. године