Анализа жалби на извештавање штампе и онлајн медија о ковиду-19

 

Анализа садржи преглед и увид у жалбе упућене Савету за штампу на извештавање штампе и онлајн медија о ковид-19 пандемији у Србији, као и у одлуке Комисије за жалбе по примљеним жалбама. Период обухваћен овом анализом је од 1. марта до 31. децембра 2020. године.

Анализа жалби на извештавање штампе и онлајн медија о ковиду-19