Прихватање надлежности Савета за штампу услов за доделу јавних средстава медијима

 

Савет за штампу објавио је Предлог практичних политика у области медијске саморегулације, које су написане уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији. Предложене су измене медијског закона, планираних Медијском стратегијом, са циљем развоја етике и професионализма у медијма.

У складу са решењем које предвиђа Медијска стратегија, Савет за штампу предлаже да се приликом доделе јавних средстава медијима на конкурсима за суфинансирање медијског садржаја пропише обавезно прихватање надлежности Савета за штампу за штампане, онлајн медије и новинске агенције.

За разлику од досадашњег законскох решења, неиспуњавање овог услова требало би да аутоматски ускрати право учешћа на конкурсу медију који не прихвата надлежност Савета, док би број и врста прекршаја Кодекса новинара које је Савет утврдио, били додатни критеријуми за селекцију оних медија који имају право на учешће на конкурсу.

Савет за штампу сматра да би оваква „двострука филтрација“ ефикасније допринела томе да се утицај саморегулације у поступку доделе јавних средстава појача, а што је усмерено ка подстицаја развој етике и професионализма у медијма и подизање квалитета медијског садржаја, кроз условљавање доделе јавних средстава.

Прочитајте Предлог практичних политика овде:  https://savetzastampu.rs/lat/wp-content/uploads/2020/12/PPP-final-29.12..pdf

 

 „