Записник са двадесет треће седнице Комисије за жалбе одржане 27.11.2013.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ
Комисија за жалбе
Бр. 24
27.11.2013.године
Београд

 

ЗАПИСНИК

Са 23. седнице Комисије за жалбе одржане 27.11.2013. са почетком у 18 сати, у просторијама Савета за штампу.

Присутни чланови Комисије: Зоран Ивошевић, Тамара Скрозза, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Филип Шварм, Божо Прелевић,  Небојша Спаић и Владо Мареш.

Одсутни чланови Комисије: Љиљана Смајловић, Предраг Аздејковић и Тихомир Тришић

Остали присутни: Душан Стојковић, адвокат из канцеларије „Стојковић&Прекајски“, која заступа „Блиц“ и Гордана Новаковић, генерална секретарака Савета за штампу

Дневни ред:

1. Разматрање жалбе компаније „Делта Холдинг“ на текст објављен у листу „Блиц“
2. Разматрање жалбе главног уредника „Јужних вести“ на текст објављен у „Народним новинама“
3. Разматрање жалбе главног уредника „Недељника“ на текст објављен у „Вечерњим новостима“
4. Разматрање жалбе SHARE  Фондације на текст објављен на порталу „Телепромптер“

1.Компанија „Делта Холдинг“ навела је у жалби да је „Блиц“,објављујући нетачне информације о пословним везама председника та компаније Мирослава Мишковића са Дарком Шарићем прекршио више тачака Кодекса новинара из одељака о истинитости извештавања, новинарској пажњи и одговорности новинара, чиме је нанета штета и Мишковићу лично и компанији. Адвокат „Блица“ Душан Стојковић навео је у одговору на жалбу да жалба не испуњава формалне услове из Пословника о раду Комисије за жалбе јер је није поднела особа на коју се текст односи, нити је обезбеђена њена сагласност. „Делта холдинг“ се, како је истакнуто, нигде у тексту не помиње, а увидом у регистар Агенције за привредне регисте утврђено је да Мирослав и Марко Мишковић, на које се текст односи, нису ни оснивачи ни заступници предузећа  „Делта Холдинг“. Председавајући Зоран Ивошевић оценио је да Пословник мора доследно да се поштује и да у складу са тим, треба затражити да подносилац жалбе достави сагласност Мирослава Мишковић да би Комисија могла на наредној сендици да разматра жалбу. Филип Шварм и Тамара Скрозза имали су слично мишљење, истичући да треба претходно разрешити сва спорна правна питања, да нико касније не би могао да оспори одлуку Комисије из процедуралних разлога. Владо Мареш је сматрао да се о жалби може расправљати, јер су неке ствари подразумевају, као у овом случају то да „Делта“ жалбу подноси у Мишковићево име. Комисија је, након краће расправе, одлучила да генерални секретар затражи од подносиоца жалбе да у року од седам дана достави сагласност Мирослава Мишковића и да о томе обавести редакцију „Блица“, којој би се оставио нови рок од седам дана да се изјасни о жалби. Са овим се сагласио и члан Комисије Божо Прелевић који је касније дошао на седницу.

Небојша Спаић је, у вези са правилом да се Комисији могу обратити само они на које се текст директно односи, рекао да на тај начин Комисија уопште не може да разматра да ли је Кодекс прекршен рецимо, објављивањем рекламног текста као информације или да ли је употребљен говор мржње, јер нико не може да се пред Саветом легитимише као лично оштећен. Он је питао да ли је могуће затражити од Управног одбора да коригује неке одредбе Пословника о раду Комисије зс жалбе. Комисија је закључила да Спаић и Петар Јеремић припреме предлог амандмана који би био достављен Управном одбору Савета за штампу, као и да се од колега из других земаља са којима ће се чланови Комисије састати 16. децембра затражи обавештење како је то решено у њиховим саветима.

2.Главни и одговорни уредник портала „Јужне вести“ Предраг Благојевић поднео је жалбу због непоштовања ауторства, јер је, како је навео, дневни лист „Наше новине“ из Ниша дословно преписао целу вест коју је портал објавио дан раније и потписао као свој текст. Чланови Комисије оценили су да је потпуно очигледно да је реч о вести која је „прекопирана“ и једногласно одлучили да су „Народне новине“ прекршиле Кодекс новинара Србије.Будући да је реч о листу који није прихватио пуну надлежност Савета за штампу, изречена му је јавна опомена.

3. Главни и одговорни уредник „Недељника“ Вељко Лалић навео је да су ауторска права тог листа прекршиле „Вечерње новости“ тиме што су, без навођења извора, пренеле делове аутоског текста министра привреде Саше Радуловића и то представиле као своје информације, добијене од извора из Министарства привреде. У току расправе, Небојша Спаић је рекао да верује главном и одговорном уреднику „Новости“ да су му у Министарству рекли да могу да користе министров ауторски текст и да због тога није сигуран да ли су „Новости“ прекршиле Кодекс. Чланови Комисије Филип Шварм и Тамара Скрозза рекли су да то не значи да су добили и дозволу од „Недељника“, за који је министар писао текст, и, што је још важније, не значи и да су добили дозволу да не наведу одакле преносе делове текста. Остали чланови Комисије сагласили су се са овим мишљењем. Комисија је на крају једногласно одлучила да су „Новости“ прекршиле Кодекс у делу који се односи на поштовање ауторства. Одлучено је и да се у образложењу ове и претходне одлуке, с обзиром да је примећено да медији не ретко преносе текстове других медија, а представљајући их као своје, наведе да је све што треба урадити у таквим случајевима, навести извор. Због тога нико неће трпети никакву штету, а избегли би се сви неспоразуми и спорови између медија.

4.SHARE фонадација је, у име Сајмона Вилсона, поднела жалбу на новосадски информативни портал „Телепромптер“ због текста којим се организација „Culture Exchange“, чији је Вилсон један од истакнутих чланова доводи у вези са сектом „Фамилија“, осумњиченом за педофилију, а у којем се објављују и фотогарфије и лични подаци Сајмона Вилсона. Подносилац жалбе је сматрао да су прекршене одреде Кодекса из одељака о истинитости извештавања, новинарској пажњи и одговорности новинара, односа према изворима информација и поштовања приватности. У току расправе, чланови Комисије Небојша Спаић и Владо Мареш су закључили да је приликом писања текста прикупљено веома много материјала са Интерната и да је очигледно уложен велики напор да се докаже повезаност секте „Фамилија“ са организацијом „Culture Exchange“ која ради у Новом Саду. Њих двојица су, међутим, имала различите ставове о томе да ли је та веза и доказана. По Спајићевом мишљењу јесте, док Мареш верује да је много труда уложено да би се са моралног становишта згарио Кодекс новинара, јер је реч о „квазицрквеним бесмислицама“. Након сагласности чланова Комисије да није у њеној надлежности, нити она треба да се бави тиме да ли је реч о секти или не, Филип Шварм је рекао да је највећи проблем што се у тексту објављују лични подаци и адресе чланова организације, где раде, места на којима се могу срести, што у контексту целог текста представља дискриминацију и практично „позив на линч“. Сви остали чланови Комисије сагласили су се да је ово најозбиљнији прекршај редакције „Телепромптера. Петар Јеремић је рекао да је проблем и то што је објављен текст а да ни од једног преставника организације на коју се односи није затражено никаква изјава, већ се текст позива искључиво на изворе са Интернета и преноси само негативна мишљења о раду организације. Комисија је, након расправе, једногласно одлучила да је „Телепромптер“ прекршио одредбе Кодекса новинара Србије. Како је реч о медију који није прихватио пуну надлежност Савета за штампу, Комисија је изрекла јавну опомену.

Седница је завршена у 19.30 сати.


Записник водила                                                                                            Председавајући
Гордана Новаковић                                                                                       Зоран Ивошевић