Записник са наставка треће седнице Комисије за жалбе одржане 15.12.2011.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ
Комисија за жалбе
Бр.4
15.12.2011.године
Београд

ЗАПИСНИК

            Са наставка треће седнице Комисије за жалбе одржане 15.12.2011. са почетком у 18 сати, у просторијама Савета за штампу.

Седници су присуствовали чланови Комисије: Љиљана Смајловић, председавајућа, Миљенко Дерета, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Небојша Спаић, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Славиша Лекић, Тамара Скрозза и Филип Шварм и генерална секретарка Савета Гордана Новаковић, сазивач седнице.

Одсутни чланови Комисије: Александар Ђивуљскиј

Дневни ред:

  • Предлози за измену Пословника о раду Комисије за жалбе
  • Наставак разматрања жалбе директора КБЦ „Бежанијска коса“ на текстове објављене у дневним новинама „Блиц“, „Вечерње новости“ и „Политика“
  • Разно

На почетку седнице, генерална секретарка обавестила је чланове Комисије да Управни одбор Савета сматра да није добро да свакој седници председава други члан Комисије и моли комисију да предложи друго решење, уз сугестију да би или требало бирати председника на дужи рок (најмање на шест месеци) или да седницама председава генерални секретар. Управни одбор је такође чланове Комисије замолио и да предложе допуну Пословника којом би се прописало на који начин ће се у новинама објављивати одлуке Комисије.

Божо Прелевић предложио је да се на последњој седници текуће године бира председник Комисије за наредних годину дана. Остали чланови Комисије подржали су предлог Небојше Спаића да се чланови Комисије ротирају на месту председника на шест месеци и то тако да у сваком мандату председник буде представник различитог оснивача. Представници оснивача, као и представнци јавности унутар себе договараће  се кога ће именовати за председника. Истовремено, бирао би се и заменик председника који би био следећи председник комисије.

На предлог Зорана Ивошевића и Филипа Шварма, Комисија је одлучила и да предложи Управном одбору да се Пословником пропише обавеза медија који је, по оцени Комисије, прекршио Кодекс новинара Србије, да објави изреку одлуке са изводом образложења не дужим од 2000 словних знакова, које ће му доставити Комисија. На веб сајту Савета за штампу објављује се одлука са образложењем у целини.

Лиљана Смајловић предложила је да убудуће генерални секретар који припрема материал за Комисију, предложи и одлуку о којој би Комисија расправљала, док је Небојша Спаић сматрао да би одлуку  требало да предложи председник, односно председавајући Комисије. Комисија је прихватила предлог Филипа Шварма по коме предлог одлуке генерални секретар утврђује са председником Комисије.

Комисија је подржала и предлог Зорана Ивошевића да се Управном одбору предложи куповина уређаја за снимање седница Комисије за жалбе.

Чланови Комисије наставили су потом расправу о жалби КБЦ “Бежанијска коса” започету на претходној седници, пошто су у медјувремену стигли одговори редакција на додатна питања која су им упућена. Из ових одговора, као и из писма дела запослених који подржавају директора, који је доставио адвокат подносиоца жалбе, закључено је да новинари у време док су писали текстове нису могли бити упознати са садржајем овог писма. Стојан Марковић и Небојша Спаић истакли су да објављеним текстовима није повређен Кодекс новинара, јер су предмет жалбе конкретни објављени текстови, у којима су новинари затражили и став друге стране, и изразили очекивање да ће директор бити смењен, на основу информација које су у том тренутку имали. Комисија, како је рекао Марковић, треба да се опредљује према ономе што је написано, а не може да се бави тиме зашто се нешто није десило. Божо Прелевић је, уз исту оцену да Кодекс није повређен, додао да, ипак, постоји пропуст редакција да објаве да до најављене смене директора није дошло, што налаже правило новинарске пажње. Он је рекао и да у ображењу одлуке треба навести и да треба да постоји одговорност редакција за онлине коментаре читалаца. Сличне ставове да Кодекс није прекршен, али да би редакцијама требало упутити неку врсту препоруке да се догађај испрати до краја, јер то налажу добри новинарски обичаји, изнели су и Тамара Скрозза, Филип Шварм, Славиша Лекић, Љиљана Смајловић и Миљенко Дерета.

Зоран Ивошевић је, напротив, истакао да је Кодекс прекршен тиме што је објављена информација “несвршена”, односно догађај није испраћен до краја, што информацију чини непотпуном, па тиме и дезинформацијом. Сличног мишљења био је и Петар Јеремић, који је навео да су медији дужни да, без одлагања објаве тачну и потпуну информацију, чак и ако су нехотице објавили нешто за шта се касније испоставило да је неоснована оптужба, клевета или увреда. За предлог да је Кодекс прекршен гласала су, међутим, само њих двојица, па је тако одбијен, чиме је одлучено да Кодекс новинара није прекршен. Договорено је, ипак, да се у образложењу одлуке наведу разлози због којих су они “издвојили мишљење”.

Мишљење су издвојили и Тамара Скрозза и Филип Шварм кад је реч о коментару читаоца објављеном на веб сајту “Политике”. Они су сматрали да је тиме прекршен Кодекс, односно да редакције морају бити одговорне за кометаре које објављују на својим сајтовима, па је одлучено да и овај став буде наведен у образложењу одлуке Комисије.

Чланови Комисије сагласили су се и да је питање одговорности за онлине коментаре веома важно и да захтева озбиљнију расправу, због чега је Миљенко Дерета преложио да се у скоријој будућности организује скуп на ову тему и да се, евентуално, на основу закључака из те расправе допуни и Кодекс новинара.

На крају седнице, чланови Комисије за жалбе сагласили су се да, због предстојећих празника, наредна седница буде одржана у четвртак, 19. јануара 2012. године.

Седница је завршена у 19.40. сати

               Записник водила:                                                           Председавајућа:

           Гордана Новаковић,                                                         Љиљана Смајловић

генерална секретарка Савета за штампу