Записник са треће седнице Комисије за жалбе одржане 24.11.2011.

САВЕТ ЗА ШТАМПУ
Комисија за жалбе
Бр.3
24.11.2011.године
Београд

ЗАПИСНИК

            Са треће редовне седнице Комисије за жалбе одржане 24.11.2011. са почетком у 18 сати, у просторијама Савета за штампу.

Седници су присуствовали чланови Комисије: Миљенко Дерета, Љиљана Смајловић, Петар Јеремић, Стојан Марковић, Александар Ђивуљскиј, Небојша Спаић, Божо Прелевић, Зоран Ивошевић, Филип Шварм и Тамара Скрозза и генерална секретарка Савета Гордана Новаковић, сазивач седнице.

Одсутни чланови Комисије: Славиша Лекић.

Седници је, уз сагласност чланова Комисије, без права да учествује у расправи присуствовао и правни заступник листа „Блиц“

Дневни ред:

  • Усвајање записника са друге седнице
  • Разматрање жалбе директора КБЦ „Бежанијска коса“ на текстове објављене у дневним новинама „Блиц“, „Вечерње новости“ и „Политика“

На почетку седнице, Зоран Ивошевић предложио је да Комисија изабере председавајућег, као и да се Управном одбору предложи допуна Пословника о раду Комисије како би се прецизирало ко води седнице Комисије за жалбе, што је Комисија једногласно прихватила. Једногласно је прихваћен и предлог Миљенка Дерете да се свакој седници председава други члан Комисије, по азбучном реду, с тим што седницама, по предлогу Зорана Ивошевића, не би председавали представници јавности. Одлучено је и да текућој седници председава Љиљана Смајловић.

Након тога, усвојен је записник са претходне седнице и отворена расправа о жалби на текстове „Лекари траже смену директора“ („Блиц“, 5.7.2011.), „Одлука о смени директора у рукама градских одборника“ („Политика“, 6.7.2011.) и „Доктори смењују директора“ („Новости“, 6.7.2011.),

У дебати о жалби учествовали су: Небојша Спаић, Љиљана Смајловић, Зоран Ивошевић, Божо Прелевић, Миљенко Дерета, Александар Ђивуљскиј, Петар Јеремић и Филип Шварм. Сви они су навели да је реч о професионално лоше написаним текстовима у којима има много нејасноћа, али сви су ,осим Спаића, нагласили и да имају дилему да би је било и повреде Кодекса новинара Србије. Они су истакли да би за доношење одлуке о томе било неопходно и да се утврди да ли су медији у време објављивања текстова знали да постоји и друго писмо подршке директору, као и да ли су, пошто су најавили његову смену, са наредне седнице Скупштине града известили читаоце да се то није догодило. Ово, како је наведено, није било јасно из одговора на жалбу које су редакције доставиле. Небојша Спаић је рекао да Кодекс није повређен и предложио да Комисија гласа о томе. Комисија се, међутим, о овом предлогу није изјашњавала јер је претходно, на предлог Зорана Ивошевића, са девет гласова „за“, одлучила да се доношење одлуке одложи до наредне ванредне седнице, а да у међувремену генерални секретар Савета затражи од редакција одговоре на питања која су поставили чланови Комисије.

Седница је завршена у 19.45. сати

               Записник водила:                                                                        Председавајућа

            Гордана Новаковић,                                                                    Љиљана Смајловић

генерална секретарка Савета за штампу