Skip to content

Osnivači

Na osnovu člana 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik 51-09) VESELIN SIMONOVIĆ, (za Asocijaciju novinskih izdavača i elektronskih medija), VLADAN FILIPČEV, (za Asocijaciju nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres”), NADEŽDA GAĆE, (za Nezavisno udruženje novinara Srbije) i LjILjANA SMAJLOVIĆ, (za Udruženje novinara Srbije) osnovali su Savet za štampu na Skupštini održanoj 12.02. 2009. godine