Skip to content

Odlučivanje o žalbi

Ako utvrdimo da je predmet Vaše žalbe u našoj nadležnosti, da nije prošlo više od tri meseca od objavljivanja spornog sadržaja, kao i da je žalbu podnela osoba koja je lično pogođena objavljivanjem, pokrenućemo postupak i to tako što ćemo prvo o Vašoj žalbi obavestiti glavnog i odgovornog urednika i zatražiti od njega da proveri da li je moguće da se spor reši van komisije, objavljivanjem izvinjenja ili demantija.

Na odgovor ćemo čekati sedam dana. Ukoliko bude potrebno, na ovaj odgovor i Vi možete odgovoriti u roku od sedam dana.

Sve odluke o tome da li je prekršen Kodeks novinara donosi Komisija za žalbe, čiji rad je dostupan javnosti.

Ako Komisija za žalbe odluči da je došlo do povrede novinarskog kodeksa, medij koji je objavio sporni sadržaj mora da objavi odluku komisije. U slučaju da komisija zaključi da povrede nije bilo, medij nije dužan da to objavi.

U slučaju da je reč o mediju koji nije prihvatio nadležnost Saveta za štampu (spisak medija koji su to prihvatili naći ćete na našem veb-sajtu), komisija će izreći javnu opomenu.

VAŽNO JE DA ZNATE:

Komisija će razmatrati samo dokaze koji su dostupni i jednoj i drugoj strani u sporu.

Svaka odluka o žalbi biće objavljena na našem veb sajtu.

Čak i kada Komisija ne odluči u Vašu korist, Vaša žalba i odluka Komisije biće dostavljene uredniku medija na čiji sadržaj ste podneli žalbu.

Sve odluke o tome da li je prekršen Kodeks novinara donosi Komisija za žalbe.