Skip to content

Kako podneti žalbu?

Molimo Vas da uz pismo ili ili mejl u kojem iznosite svoju žalbu dostavite i kopiju teksta na koji se žalba odnosi. Ukoliko imate i neke druge relevantne dokumente koji bi nam pomogli u razmatranju žalbe (na primer, raniju prepisku sa urednikom), molimo Vas da nam ih takođe dostavite.

Žalbu možete poslati na adresu: Savet za štampu, Кraljice Natalije 28, 11000 Beograd ili elektronskom poštom na adrese: [email protected] ili [email protected] ili popunjavanjem obrasca na našem veb-sajtu: savetzastampu.rs/lat/podnesite-zalbu

Podnošenjem žalbe prihvatate i da će ona biti dostupna javnosti.

Pre nego što pošaljete žalbu, molimo Vas da proverite:

  • da li ste nam dostavili kopiju teksta ili internet-link ka njemu, kao i da li ste naveli datum objavljivanja teksta
  • da li ste naveli medij u kome je tekst objavljen
  • da li ste naveli zbog čega verujete da je objavljivanjem teksta prekršen Кodeks novinara